Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Vem ärver och hur mycket?

0

I första hand ärver makar och registrerade partners varandra.

Sambo eller särbo ärver endast om det finns testamente.

I andra hand ärver gemensamma barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. Särkullbarn har dock alltid rätt att få ut sitt arv direkt.

Har man inte barn ärver föräldrar och syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn osv. Kedjan bryts efter far- och morföräldrars barn, vilket innebär att kusiner aldrig ärver varandra.

Ett testamente förändrar arvsordningen men barn kan aldrig göras helt arvlösa. Som efterarvinge räknas gemensamma barn men också syskon till den först avlidne maken om denne saknar barn.
År 1988 ändrades arvsordningen så att gemensamma barn inte ärver sina föräldrar förrän den sista föräldern dör. I stället är det föräldrarna som ärver varandra i första hand. Den förändringen gjordes för att man ville skydda den efterlevande makan/maken så att inte barnens arv tvingade fram en försäljning av bostad eller lösöre.

År 2004 avskaffades arvsskatten helt.