Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Fakturafrågor

0

Leverantörsfakturor

Faktura- och påminnelseadresser:

Memento Service AB 
Upplagsvägen 1, 117 43 STOCKHOLM
ekonomi@memento.se 
Org. nr 556207-8575

Sveriges Begravningsbyråers Förbund
Upplagsvägen 1, 117 43 STOCKHOLM
ekonomi@memento.se 
Org. nr 802000-2781

Vi föredrar E-faktura (inget referensid behövs). Organisationsnumret är elektronisk adress. Om du inte vet vilken av ovan två organisationer du ska fakturera så är det i princip alltid Memento Service AB då merparten av vår verksamhet bedrivs i vårt dotterbolag (servicebolag). Vi betalar inte fakturaavgifter eller andra icke avtalade avgifter. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Se denna PDF för detaljerade instruktioner

 

Kundfakturor

Vi skickar gärna digitala fakturor, E-faktura eller PDF faktura. Anmäl önskat faktureringssätt till ekonomi@memento.se

Även adressändringar skickas till ovan epostadress.