Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Familjejuridik

0

Familjejuridiken handlar om familjens rättsställning och vilka rättigheter och skyldigheter familjemedlemmarna har mot varandra. Behovet av familjejuridik har ökat genom åren då familjekonstellationerna blir mer komplexa och det är en klok investering att se över sin juridiska situation då familjeförhållandena förändras. 

Både vid dödsfall och vid händelser under livstiden som t. Ex. skilsmässor kan man ställas inför svåra och komplicerade familjejuridiska frågor. Det underlättar därför om man tänkt igenom sin situation innan och upprättat de avtal som skyddar både en själv, sin sambo/make/maka, barn eller särkullbarn.
 

SBF:s familjejurister hjälper dig med allt inom familjerätt

Vi har jurister specialiserade inom familjerätt över hela Sverige. Så var du än befinner dig har du aldrig långt till juridisk rådgivning på ett lättillgängligt och snabbt sätt via våra lokala kontor.
De har dessutom specialkompetens inom boutredningar efter dödsfall, läs mer om våra auktorisationer på sidan Auktoriserad juridik. 

Oavsett hur din livssituation ser ut berörs din vardag av juridiska frågor.

Våra familjerättsjurister kan t. ex. ge dig råd om du blir sambo eller gifter dig mitt i livet och ni har barn på varsitt håll. 

På en auktoriserad begravningsbyrå kan du få hjälp med allt inom familjejuridik som samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, bouppteckning och arvskifte i samband med anhörigs dödsfall.

 

Vårt försäkringsskydd ingår

När du anlitar en auktoriserad begravningsbyrå med juridisk kompetens så ingår automatiskt ett skydd mot förmögenhetsskador upp till 1 Mkr i boutredningar efter dödsfall. Det är SBF:s Reklamationsnämnd som utreder försäkringsärenden.  

 

Vad kan då gå fel i en boutredning?

  • Någon gång händer det att det dyker upp en efterarvinge som lyckas bevisa att hen är arvsberättigad. Preskriptionstiden för arvskifte är 10 år. Släktutredningen visade inte att det fanns en arvinge till när den gjordes i samband med bouppteckningen. De som fått arvet utbetalt skulle då fått reglera arvet till den nye arvingen. Men i ett sådant fall kan försäkringen gå in och täcka efterarvingens del.

 

  • Två år efter arvskiftet hittas ett testamente bland alla papper som den avlidne lämnat från sig. Där är det tydligt att arvet skulle fördelats på ett annat sätt och en eller ett par av arvingarna har fått för lite utbetalt. I det fallet kan försäkringen gå in och täcka en del eller allt av arvingarnas förlorade del. Det kunde ha blivit väldigt komplicerat för familjen att reda upp det här annars. 

 

  • Boutredaren har helt enkelt slarvat och det upptäcks först senare när arvet är utbetalt. I det fallet kan SBF:s Reklamationsnämnd besluta att ersätta arvingarna och rätta till felet. 

 

Försäkringen är kopplad till en individuell ansvarsförsäkring som samtliga som arbetar med juridik inom SBF måste ha enligt auktorisationen. 

Läs mer om familjejuridik i den här sektionen. Titta gärna in på sidan Frågor och svar om du har en specifik fråga. 

Sök en efter byrå nära dig som kan hjälpa dig med familjejuridik - Hitta din lokala auktoriserade Juridikbyrå