Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Livslång förvaring och bevakning av testamente

0

Som huvudregel krävs att ett testamente måste visas upp i original för att vara giltigt, och det görs normalt ingen officiell registrering av det. Detta innebär att det ställer krav på hur det ska förvaras. Det är den som har författat testamentet som har det personliga ansvaret att säkerställa en trygg förvaring, så att de efterlevande enkelt kan lokalisera originalet vid en persons bortgång.

Vår tjänst, Dokumentbevakning, erbjuder en säker förvaring och bevakning av testamenten för att säkerställa att det kommer fram i rätt tid och till rätt personer.

Testamentsförvaring och bevakning  - hur går det till?

Vi erbjuder både fysisk och digital förvaring. SBF förvarar ditt testamente i original tryggt i ett brandsäkert kassaskåp. Det skapas också en digital depå där kopian sparas.

Via Skatteverket får vi varje vecka uppgifter om vilka som har avlidit. När vi får träff på en depå vi bevakar så kontaktar begravningsbyrån de anhöriga.

De auktoriserade begravningsbyråerna finns på över 400 platser i landet. Vi erbjuder både förvaring och bevakning av testamenten, alltid nära dig och enligt högt uppsatta säkerhetskrav utfärdade och kontrollerade av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Engångskostnad för livslång förvaring och bevakning av testamente

För testamente och övriga dokument tillkommer en mindre engångsavgift. I priset ingår upp till 10 dokument. Du har möjlighet att i efterhand komplettera din dokumentförvaring med ytterligare handlingar och/eller byta ut befintliga dokument.

 

Så här kommer du igång med vår tjänst dokumentbevakning

 

1.     Kontakta din lokala auktoriserade begravningsbyrå här

2.     Om du inte har ett testamente så erbjuder begravningsbyrån hjälp. Annars tar du med ditt befintliga.

2.     Begravningsbyrån upprättar en depå i ditt namn.

4.     Byrån sparar originaldokumentet i ett brandsäkert kassaskåp och kopian i en digital depå.

5.     Du får en bekräftelse när allt är klart.

6.     Testamentet är nu i livslångt och säkert förvar.