Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Gåvobrev

0

Ett gåvobrev är ett dokument som används för att överföra ägande eller rättighet till en egendom eller tillgång från en person till en annan som en gåva. Det kan röra sig om fastigheter, fordon, pengar eller andra tillgångar.
Gåvobrevet fungerar som ett bevis för gåvan och anger eventuella förbehåll, t ex om den inte ska ses som ett förskott på arv eller om det skall vara mottagarens enskilda egendom.
Vid gåvor till barn är det vanligt att reglera gåvan så att den, oftast i form av pengar, inte blir tillgänglig för gåvomottagaren förrän denne blir myndig. Gåvobrevet ger en trygghet både för den som ger och den som tar emot gåvan.

För vissa gåvor krävs ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt bindande, till exempel överlåtelse av fastighet. I andra situationer är det inte obligatoriskt att använda ett gåvobrev, men i många fall är det att rekommendera för att både tydliggöra och dokumentera överföringen.

När bör man överväga att skriva ett gåvobrev?

 

Gåvobrev till barn

När man ger sitt barn en gåva kommer man som huvudregel att se det som förskott på arv. Detta kan påverka det framtida arvet på flera sätt. En gåva till arvinge avräknas vanligtvis från arvslotten i kommande arvskifte. Givaren har dock möjlighet att ändra detta och bestämma att mottagaren ska erhålla både gåvan och sin fulla arvslott. I gåvobrevet kan man ange om gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte.

Säkerställa enskild egendom

Genom att ange villkor i gåvobrevet kan givaren säkerställa att en gåva förblir enskild egendom och inte delas vid en eventuell skilsmässa eller bodelning.

Gåva av pengar och övrig lös egendom

Att skriva ett gåvobrev för att dokumentera överföringen av pengar är inte obligatoriskt enligt lag. Vid större summor rekommenderas att konsultera en jurist för att säkerställa korrekt behandling av gåvan. Med ett gåvobrev så kan du säkerställa både giltigheten och rättvisan i gåvans hantering.

Krav vid fast egendom som fastighet eller bostadsrätt

För gåva av fast egendom som fastigheter eller mark krävs gåvobrev för att gåvan ska vara giltig.

Om du planerar att ge bort en del av din bostad till din partner regleras detta genom ett gåvobrev. Även om du överför äganderätt av en fastighet till din make eller sambo är det nödvändigt att upprätta ett formellt gåvobrev för att säkerställa överföringen och dokumentera gåvan korrekt.

Om du väljer att ge bort en bostadsrätt krävs det att mottagaren godkänns som medlem i bostadsrättsföreningen. Det är en lagstadgad process att upprätta ett gåvobrev och informera bostadsrättsföreningen om överföringen. Detta är ett krav enligt lagen och utan detta kan överlåtelsen av bostadsrätten bli ogiltig.

Det är vanligt att gåvogivaren ger bort fastigheten i gåva till någon inom familjen. Det är därför betydelsefullt att se över om gåvan ska vara, eller inte vara, förskott på arv.

 

Vi hjälper dig att upprätta ett gåvobrev

Att upprätta ett gåvobrev är klokt för att tydliggöra villkoren och förhindra framtida missförstånd och tvister kring egendomsöverföringar.

Oavsett om det handlar om överlåtelse av fastigheter eller andra tillgångar, kan våra jurister inom Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer erbjuda professionell rådgivning och juridisk expertis för att säkerställa att dokumenten är korrekta och uppfyller de juridiska kraven.

Här hittar ni er lokala juridikbyrå