Hur gör jag nu?

Hur gör man när det ofattbara har hänt, när en nära anhörig har avlidit? Det är då helt naturligt att sorgen verkar förlamande och att allt som ska tas om hand känns övermäktigt. Då kan du kontakta en auktoriserad begravningsbyrå för information och  vägledning. Tag även gärna emot stöd och hjälp från din närmaste omgivning. Enligt lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom 1månad från dödsfallet.