Hur gör jag nu?

Hur gör man när det ofattbara har hänt, när en nära anhörig har avlidit? Det är då helt naturligt att sorgen verkar förlamande och att allt som ska tas om hand känns övermäktigt. Det mesta av det som ska göras kan nästan alltid vänta ett litet tag. Du behöver till exempel inte ta tag i det här med begravningen omedelbart – vänta istället tills du samlat tankarna. Och tills du har fått lite stöd och hjälp från din närmaste omgivning. Enligt lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom 1månad från dödsfallet.