Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Bahai

0

Bahai-tron är en relativt modern religion som uppstod på 1800-talet i nuvarande Iran. Den grundades av Bahá'u'lláh, som anses vara religionens profet och budbärare. Bahai-tron är unik och skiljer sig från andra stora religioner genom sitt synsätt på enhet, fred och tolerans. Den har ofta beskrivits som en fusion av islam och östlig mysticism, men den har utvecklat sina egna unika doktriner och läror.

En central tanke inom Bahai-tron är strävan efter världsfred och mänsklig enhet. Tron betonar att alla människor är en del av en enda mänsklighet och att det är viktigt att överbrygga de andliga och kulturella klyftor som finns mellan olika samhällen och nationer. Bahairörelsen har sitt globala centrum i staden Haifa i Israel, och den har spridit sig över hela världen, med den största koncentrationen av Bahai-troende i USA.


När det kommer till Bahai begravningsseder, är det viktigt att notera att Bahai-tron har strikta riktlinjer och traditioner som följs vid dödsfall och begravningsceremonier. Här är några detaljer kring Bahai begravningsseder:

 • Jordbegravning:
  Bahai-tron kräver traditionellt en jordbegravning. Kistan med den avlidnes kropp placeras i en grav på en begravningsplats.
   
 • Klädsel:
  Vid en Bahai-begravning klär vanligtvis företrädare för församlingen eller familjen den avlidne. Det är vanligt att den avlidne kläs i enkla och rena kläder.
   
 • Begravningsceremoni:
  Begravningsceremonin präglas av böner, sång och tal. Dessa ceremonier är vanligtvis en tid för reflektion, bön och minnesstund. Präster eller äldre medlemmar av Bahai-församlingen kan leda ceremonin.
   
 • Aktivt deltagande från familjen:
  Inom Bahai-tron uppmuntras familjen ofta att vara aktiva deltagare i flera moment av begravningsakten. Detta kan inkludera att läsa ur Bahai-heliga texter, sjunga sånger eller hålla tal som hedrar den avlidne.
   
 • Enkelhet och värdighet:
  Bahai-begravningar präglas av enkelhet och värdighet. Tron betonar vikten av att undvika överdriven prål och extravagans vid begravningarna.

Det är värt att notera att Bahai-tron inte förespråkar någon form av sorgelöshet vid begravningar. Istället ses sorgen som en naturlig reaktion på förlusten av en älskad, och den uppmuntras inom ramen för trons principer om empati och medkänsla gentemot de sörjande.
Sammanfattningsvis betonar Bahai-tron världsfred, enhet och tolerans, och dess begravningsceremonier reflekterar dessa värderingar genom enkla, värdiga och gemenskapscentrerade traditioner.