Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Vad kostar en begravning med kremering?

0

De flesta begravningarna i Sverige innebär att kroppen kremeras. Allt färre är så kallade jordbegravningar med kista. På fackspråk kallas de två olika typerna begängelseform.
Priset för en begravning skiljer sig inte åt om man väljer kremation eller jordbegravning.

En del tänker på ordet ”kremering” som den enklaste formen av begravning som kallas direktkremation. Men så är det normalt inte. Kremering har ingenting med själva begravningens utformning att göra och även en jordbegravning kan vara enkel och hållas utan ceremoni. Kremering är istället ofta ett önskemål från den avlidne.

Vad kostar en kremering?

Många frågar vad en kremering kostar. Svaret är att den kostnaden är statlig och drabbar inte dödsboet. kostnaden för kremering är alltså täckt av begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar via sin skatt. Det är Svenska kyrkan som har samhällets uppdrag när det gäller begravningsverksamheten och i dag har Sverige många krematorier. Här kan du läsa mer om kostnader kring en begravning.

För exakt pris kontakta våra begravningsbyråer 

Olika typer av begravning med kremation

Den enklaste formen kallas för ”direktare” och innebär att begravningsbyrån ombesörjer kista och transport till krematoriet. Efter kremationen strör eller gräver kyrkogårdsförvaltningen ner askan i en minneslund.

Den vanligaste formen av kremationsbegravning är den där man har en ceremoni med kista i en ceremonilokal/kyrka. Efter begravningen så körs kistan med en avlidne för kremering. Askan placeras sedan i urnan som dödsboet har beställt och transporteras till den kyrkogård/begravningsplats där urnan ska gravsättas, vanligtvis i en urngrav. Vid en mindre urnceremoni, oftast bara med de närmast anhöriga närvarande, gravsätts sedan urnan.

Det blir allt vanligare att man har urnan i kyrkan/kapellet istället för kistan. Det kallas Urnbegravning eller Akt med urna. I det fallet transporteras kistan till krematoryet innan ceremonin i väntan på kremering. Urnan med askan körs sedan till kyrkan/kapellet i väntan på ceremonin.
En del använder denna form av begravning för att kunna senarelägga ceremoni och gravsättning. Begravningslagen säger att det får maximalt gå en månad mellan dödsfall och gravsättning/kremation, men efter en kremation så har man ett år på sig tills dess att askan måste gravsättas eller spridas.