Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Olika begravningsformer och alternativ

0

Med begravningsform menas vilken typ av begravning som önskas. Det behöver inte ha med med religion eller trosuppfattning att göra utan det handlar istället om olika begravningsalternativ. 

I Sverige har vi en begravningslag som säger att den avlidens önskningar ska uppfyllas så långt det är möjligt, det gör att alla har en stor valfrihet att välja mellan olika begravningar.

Begravning med kista eller kremering?

En av de första sakerna att ta ställning till är om det ska vara jordbegravning eller kremation. Det kallas för begängelseform på fackspråk, en del kallar det för begravningssätt. Oftast har den avlidne en klar bild av det. Antingen har det kommunicerats till anhöriga eller så finns nedtecknat i t. ex. Livsarkivet.

Läs mer om begängelseformer

Olika typer av begravningar och alternativ

Därefter är det dags att bestämma vilken begravningsform det ska vara. I många fall finns det uttryckta önskemål från den avlidne. Här är de vanligaste begravningstyperna:

  • Begravning utan ceremoni – en ceremonilös begravning som innebär att kroppen kremeras och askan grävs ned/strös i minneslund anonymt. Läs mer >>
  • Enkel begravning – med det menas oftast att begravningen inte ska vara påkostad. Läs mer >>
  • Begravning med urna – kroppen kremeras först och därefter har man ceremoni med urna istället för det mer traditionella sättet med kista i kyrka/kapell/ceremonilokal. Läs mer >>
  • Klassisk begravning – det traditionella sättet begrava som innebär kista i kyrka/kapell/ceremonilokal, vackra blommor, musik och minnesstund efter. Alla som vill kan komma på begravningen. Läs mer >>

Minneslund eller grav?

En fråga som många funderar på är om det ska finnas en grav att gå till. Många tänker ”att jag ska inte vara till besvär” och att askan därför ska strös ut i minneslund. Det är en god idé att prata med de närmast anhöriga om det -graven är ju till för dem. Behovet att ha en gravplats att gå till kan vara stort.
Det finns idag många typer av gravar, även för aska. Här kan du läsa mer om olika gravplatser

Kyrkligt eller borgerligt?

Alla typer av begravningar kan göras enligt någon religiös ordning eller borgerlig utan religiösa inslag. Det vanligaste begravningsalternativet är Svenska kyrkans ordning eller borgerlig ceremoni.

Många gäster eller bara anhöriga?

En klassisk begravning som är den traditionella begravningen, innebär att begravningen är offentlig och vem som helst får komma. En del väljer att ha begravningen med ceremoni och minnesstund i kretsen av de närmaste. 

Att begravningen sker i kretsen av de närmaste innebär att bara speciellt inbjudna är närvarande, anhöriga och nära vänner.