Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Val av begravningsplats

Hur väljer man gravplats? Det vanligaste är att man gravsätts i en grav i sin hemförsamling. I mån av gravplatser kan man även välja andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen. Gravrättsinnehavaren, om det är annan än den avlidne, måste alltid lämna sitt samtycke till gravsättning i graven. Man får hjälp att välja plats för grav genom kyrkogårdsförvaltningen eller begravningsbyrån.

Det finns olika typer av gravar t.ex.

Gravsättning av kista:

  • Jordgrav för en eller flera kistor
  • Gravkammare, för en eller flera kistor

Gravsättning efter kremation:

  • Urngrav, för en eller flera urnor. Det kan även finnas plats för urnor i en grav för kistor.
  • Urnkammare och Kolumbarium, speciella gravrum för urnor under samt ovan mark.
  • Askgravplats/lund, en grav för aska.

I den begravningsavgift alla betalar via skatten ingår att man får gravsättas på en allmän begravningsplats och ligga begravd där under 25 år. Anhöriga kan förlänga tiden efter dessa 25 år.

Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens reglemente. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Generellt får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.

Som alternativ att gravsätta (efter kremation) på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras dock från länsstyrelsen.
 

Begrepp inom begravningsverksamheten

Inom begravningsverksamheten liksom inom andra verksamheter och branscher, används ett stort antal begrepp, vars betydelse har misstolkats och blivit otydlig eller fått flera betydelser, såväl inom begravningsverksamheten som i det övriga samhället.
Därför har branschens aktörer kommit överens om vilka benämningar som ska användas och vad dessa står för.

Begrepp i begravningsverksamheten 2014