Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Kansli

Ulf Lernéus
Ulf Lernéus

Förbundsdirektör

ulf.lerneus@memento.se

08-55681181

Förbundsdirektör med övergripande ansvar för förbundets verksamhet. 

I detta ingår bland annat mediabevakning, utbildning, information och föreläsningsverksamhet, rådgivning i ekonomi och marknadsföring för byråerna.

Ansvarig för branschtidningen Memento. 

Mikael Häggmark
Mikael Häggmark

Förbundskonsulent

mikael.haggmark@memento.se

08- 556 811 84

Kontaktansvarig och resurs till byråerna i Södra Norrland, Östra, Södra, Värmland- Dals och Västra distrikten. Ingår i Auktorisationsnämnden, Auktorisations och medlemskommittén, Styrgruppen för Familjesidan och Verksamhetsansvarig för SBV AB och Enkla Begravnings- och Juristbyrån. Samt hanterar medlemsärenden, medverkar vid utbildningar och supportar byråer och allmänhet via telefon och mail

Ulrika Lindström Wagenius
Ulrika Lindström Wagenius

Sekreterare/Kanslist

ulrika.wagenius@memento.se

08 - 556 811 82

Sekreterare med erfarenhet från liknande organisation inom affärsvärlden.

Har hand om förbundets kursverksamhet, medlemsärenden, medlemsförsäkringar och styrelsemöten.

Ansvarig för handläggningen av auktorisationskontrollen samt föredragande i auktorisationsnämnden. Ingår också i förbundets medlems-media och utbildningsutskott. 

Svarar i förbundets konsumenttelefon.

Linda Fernando
Linda Fernando

Administratör

linda.fernando@memento.se

08-55681180

Första telefonsvarare i växeln samt konsumenttelefonen. Ansvarar för varulager, beställning produkter, varudistribution av allt material från förbundet till medlemmarna.

Charlotta Lindgren Östlund
Charlotta Lindgren Östlund

Förbundskonsulent

charlotta.lindgren@memento.se

08-55681183

Marknadsansvarig inom områdena begravning och gravsten. Dessutom ansvarig för marknadsfrågor, intern och extern information samt mediabevakning. Resurs för distrikten i  Stockholm, Dalarna, Mellansvenska och Norra Norrland.

Jerker Berg

Ekonomiansvarig

ekonomi@memento.se

08-556 811 86

Ekonomiansvarig. Sköter bokföring, fakturering, löner och bokslut samt handlägger alla ekonomiska frågor. 

Ingår i ekonomiutskottet.