Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Kansli

Ulf Lernéus
Ulf Lernéus

Förbundsdirektör

ulf.lerneus@memento.se

08-55681181

Förbundsdirektör med övergripande ansvar för förbundets verksamhet. 
Arbetsfördelning, personalansvar, styrelseärenden, reklamkampanjer och allt övrigt.

Mikael Häggmark
Mikael Häggmark

Förbundskonsulent

mikael.haggmark@memento.se

08- 556 811 84

Kontaktansvarig och resurs för byråerna i Södra Norrland, Östra, Södra, Värmland- Dals, Norra Norrland och Västra distrikten. Ingår i Auktorisationsnämnden, Auktorisations och medlemskommittén, Kvalitets- och miljöansvarig, Styrgruppen för Familjesidan och Verksamhetsansvarig för SBV AB och Enkla Begravnings- och Juristbyrån. Samt hanterar medlemsärenden, medverkar vid utbildningar och supportar byråer och allmänhet via telefon och mail.

Ulrika Lindström Wagenius
Ulrika Lindström Wagenius

Sekreterare/Kanslist

ulrika.wagenius@memento.se

08 - 556 811 82

Ansvaraar för kurser (administration), sekreterare, auktorisationsuppföljning, Telefon (förstesvarare på 020- Konsumenttelefon). Mementotidningen (Ändringar löpande, åtgärda pren.beställningar). Ingår i redaktionsrådet. Handläggning boutredare.

Linda Fernando
Linda Fernando

Förbundskonsulent/Marknadsansvarig

linda.fernando@memento.se

08-55681180

Kontaktansvarig och resurs (för byråerna i Stockholm, Mellansvenska och Dala distrikten). Ansvarig för externa kontakter (som är kopplade till begravnings- och gravstenssidan.). Redaktör (Hänt i månaden), marknadsfrågor (införande och innehållet Intranät, innehållet hemsidan, Nya produkter/tjänster, produktkatalog/prislistaWebshopen, mässor och utställningar). Ingår i Marknads, Mångkulturella samt Utbildningsutskotten, Upphandlingar, Juridikpoolen, handläggare i Reklamationsnämnden

Jerker Berg

Ekonomiansvarig

ekonomi@memento.se

08-556 811 86

Bokföring/ekonomi, arbetsrätt, medlemsärenden. Dödsfallsstatistik/marknadsandelar.
Fakturafrågor