Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Kansli

Ulf Lernéus
Ulf Lernéus

Förbundsdirektör

ulf.lerneus@memento.se

08-55681181

Förbundsdirektör med övergripande ansvar för förbundets verksamhet. 
Arbetsfördelning, personalansvar, styrelseärenden, reklamkampanjer och allt övrigt.

Mikael Häggmark
Mikael Häggmark

Förbundskonsulent

mikael.haggmark@memento.se

08- 556 811 84

Kontaktansvarig och resurs för medlemsbyråerna i Norra och Södra Norrland, Östra, Södra, Västra, Värmland och Dalslands distrikt.
Ingår i Auktorisationsnämnden, Auktorisations och medlemskommittén, Redaktionsrådet för Magasinet Memento, Styrgruppen för Familjesidan, Ledningssystemsutskottet samt SBVs styrelse.
Verksamhetsansvarig för Enkla Begravningsbyrån och Juridikpoolen.se.
Ansvarig för Ledningssystemet som omfattar kvalité, miljö och arbetsmiljö för de auktoriserade byråerna.
Hanterar medlemsärenden, samt ansvarar och medverkar vid olika auktorisationsutbildningar.

Ulrika Lindström Wagenius
Ulrika Lindström Wagenius

Sekreterare/Kanslist

ulrika.wagenius@memento.se

08 - 556 811 82

Ansvaraar för kurser (administration), sekreterare, auktorisationsuppföljning, Telefon (förstesvarare på 020- Konsumenttelefon). Mementotidningen (Ändringar löpande, åtgärda pren.beställningar). Ingår i redaktionsrådet. Handläggning boutredare.

Linda Fernando
Linda Fernando

Förbundskonsulent/Marknadsansvarig

linda.fernando@memento.se

08-55681180

Kontaktansvarig och resurs (för byråerna i Stockholm, Mellansvenska och Dala distrikten). Ansvarig för externa kontakter (som är kopplade till begravnings- och gravstenssidan.). Redaktör (Hänt i månaden), marknadsfrågor (införande och innehållet Intranät, innehållet hemsidan, Nya produkter/tjänster, produktkatalog/prislistaWebshopen, mässor och utställningar). Ingår i Marknads, Mångkulturella samt Utbildningsutskotten, Upphandlingar, Juridikpoolen, handläggare i Reklamationsnämnden

Jerker Berg

Ekonomiansvarig

ekonomi@memento.se

08-556 811 86

Bokföring/ekonomi, arbetsrätt, medlemsärenden. Dödsfallsstatistik/marknadsandelar.
Fakturafrågor