Kansli

Ulf Lernéus
Förbundsdirektör

Förbundsdirektör med övergripande ansvar för förbundets verksamhet. 

I detta ingår bland annat mediabevakning, utbildning, information och föreläsningsverksamhet, rådgivning i ekonomi och marknadsföring för byråerna.
Ansvarig för branschtidningen Memento. 
08-55681181
Mikael Häggmark
Förbundskonsulent

Kontaktansvarig och resurs (För byråerna i Södra Norrland, Östra, Södra, Värmland- Dals och Västra distrikten.)
08- 556 811 84

Ulrika Lindström Wagenius
Sekreterare/Kanslist

Sekreterare med erfarenhet från liknande organisation inom affärsvärlden.

Har hand om förbundets kursverksamhet, medlemsärenden, medlemsförsäkringar och styrelsemöten.

Ansvarig för handläggningen av auktorisationskontrollen samt föredragande i auktorisationsnämnden. Ingår också i förbundets medlems-media och utbildningsutskott. 

Svarar i förbundets konsumenttelefon.

08 - 556 811 82

Karin Gustafsson
Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig. Sköter bokföring, fakturering, löner och bokslut samt handlägger alla ekonomiska frågor. 

Ingår i ekonomiutskottet.
08-556 811 86
Linda Körner Fernando
Administratör

Första telefonsvarare i växeln samt konsumenttelefonen. Ansvarar för varulager, beställning produkter, varudistribution av allt material från förbundet till medlemmarna. 

08-55681180
Charlotta Lindgren Östlund
Förbundskonsulent

Marknadsansvarig inom områdena begravning och gravsten. Dessutom ansvarig för marknadsfrågor, intern och extern information samt mediabevakning. Resurs för distrikten i  Stockholm, Dalarna, Mellansvenska och Norra Norrland.

08-55681183