Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Begrepp, lexikon

0

Inom begravningsbranschen finns det som i alla andra branscher en mängd med uttryck och fackord. Bakom många av orden/ begreppen finns en lång historia. Under de olika rubrikerna finns begreppsförklaringar och lexikon.

Begrepp i begravningsverksamheten

En begreppssamling som arbetats fram av representanter från organisationer inom begravningsväsendet. Inom begravningsverksamheten, liksom inom andra verksamheter och branscher, används ett stort antal begrepp, vars betydelse har misstolkats och blivit otydlig eller fått flera betydelser, såväl inom begravningsverksamheten som i det övriga samhället.

En viktig utgångspunkt är också Några begravningsfrågor, regeringens prop. 2011/12:51. Av propositionens 4 kapitel framgår att regeringen
menar att det kan finnas ett värde i att begravningshuvudmännen, gärna med andra intressenter, kommer överens om vilka benämningar som ska användas och vad dessa står för. 
Ladda ner som PDF >> 

Lexikon

Översättningar av ord i begravningsbranschen till andra språk-

Svenska, engelska, tyska, spanska, franska.
Ladda ner lexikon i PDF >>

Engelska tyska spanska franska Svenska
Ladda ner lexikon i PDF>

Ord och begrepp inom familjejuridiken vid dödsfall

Några ord och uttryck, Bouppteckning, arvskifte, testamente mm

Ladda ner som PDF>>