Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Jehovas vittnen

0

Jehovas vittnens begravningsceremonier är en reflektion av deras unika tro och trosuppfattningar. Här ska vi utveckla mer om Jehovas vittnens begravningspraxis:

 • Ursprung och grundläggande trosuppfattningar:
  Jehovas vittnen är en kristen rörelse som grundades i USA på 1870-talet. De har en egen tolkning av kristendomen och en central lära är att endast 144 000 utvalda kommer att bli frälsta och återuppväckta i himlen, medan övriga troende kommer att leva på en återställd jord efter domedagen.
   
 • Medlemskap och familjerelationer:
  Jehovas vittnen betraktar sin församling som en utvidgad familj och sätter ofta församlingen i en position som är lika viktig som den biologiska familjen. Detta kan leda till att om övriga familjemedlemmar eller släktingar inte är medlemmar i samfundet, kan kontakten brytas.
   
 • Kistan och begravningsceremonin:
  Inom Jehovas vittnen finns ingen fastställd ritual för begravningsceremonier, och kistan är inte alltid närvarande vid ceremonin. Istället kan man välja att kremations- eller gravsättningsprocessen utförs direkt efter dödsfallet, utan att kistan är med vid ceremonin. Detta kan vara en följd av deras trosuppfattning om att den fysiska kroppen är temporär och att själen lever vidare i Guds minne.
   
 • Hantering av kistan:
  Om övriga familjemedlemmar eller släktingar inte är medlemmar i Jehovas vittnen och önskar att kistan ska vara med vid ceremonin, så kan detta ordnas. Samfundet strävar i allmänhet efter att respektera önskemål från den avlidnes familj, även om det kan finnas vissa begränsningar i hur begravningen utformas enligt deras trosuppfattningar.

Det är viktigt att förstå att Jehovas vittnen har sina egna unika trosuppfattningar och praxis när det kommer till döden och begravningsceremonier. Deras betoning av församlingen och deras avvikande uppfattningar om den efterlevande själen och domedagen påverkar hur de hanterar dödsfall och begravningsarrangemang. Det är därför viktigt att respektera deras önskemål och trosuppfattningar vid sådana tillfällen.