Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Borgerlig begravning

0

Borgerliga begravningar utgör en viktig aspekt av den svenska begravningskulturen och ger människor möjlighet att skapa personliga och anpassade ceremonier för att hedra och minnas de avlidna.
På den här sidan fördjupar vi oss i borgerliga begravningar.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer har lång erfarenhet av att hjälpa anhöriga att ordna borgerlig begravning. Många har också specialutbildade borgerliga officianter.

Sök och kontakta begravningsbyrå

 • Historisk bakgrund:
  År 1926 blev det lagstadgat att borgerlig begravning är en medborgerlig rättighet i Sverige. Men det började inte komma igång förrän slutet på 50-talet. Det innebär att varje individ har rätten att välja hur deras begravning ska arrangeras och genomföras. Detta markerade en viktig övergång från en tidigare tid då religiösa institutioner hade ett starkare inflytande över begravningsceremonierna.
   
 • Individuell utformning:
  En av de mest framträdande egenskaperna hos borgerliga begravningar är deras individualitet. I en borgerlig begravningsceremoni har familj och nära vänner full frihet att bestämma hur ceremonin ska utformas. Detta kan innebära musikaliska inslag, diktläsning, personliga tal, eller andra element som belyser den avlidnes liv och minnen. Ofta försöker man skapa en ceremoni som är meningsfull och unik för den avlidna personen.
   
 • Religiösa inslag: 
  Trots att det kallas "borgerlig" begravningsceremoni är det viktigt att notera att dessa ceremonier inte är nödvändigtvis helt fria från religiösa inslag. Det är fullt möjligt att inkludera religiösa element om det är önskemålet från den avlidnes familj eller om den avlidne själv hade en religiös tro. Detta visar på det breda spektrumet av möjligheter som en borgerlig begravningsceremoni kan omfatta.
   
 • Officianter och arrangörer: 
  Officianter som leder en borgerlig begravningsceremoni kan vara anhöriga, vänner, arbetskamrater eller andra lämpliga personer. I vissa kommuner finns särskilt utsedda begravningsförrättare, och många begravningsbyråer har även egna borgerliga begravningsförrättare som är specialutbildade för att genomföra borgerliga begravningar.
   
 • Val av lokal för borgerlig begravning: 
  Enligt begravningslagen är det huvudmannen, i de flesta fall Svenska kyrkan, som ansvarar för att tillhandahålla lämpliga lokaler för begravningsceremonier, oavsett trossamfund. Det vanligaste är att man använder befintliga begravnings- eller krematoriekapell. Om dessa lokaler inte räcker till kan alternativa lokaler väljas, men i sådana fall kan det innebära att arrangören måste stå för eventuella hyreskostnader.
   
 • Olika platser för borgerlig begravning: 
  Borgerliga begravningar kan vara mycket flexibla när det gäller plats. De kan äga rum utomhus, i det egna hemmet, eller på andra platser som var viktiga för den avlidna personen. Detta ger familj och vänner möjlighet att skapa en unik och minnesvärd ceremoni som speglar den avlidnes liv och intressen.

Sammanfattningsvis ger borgerliga begravningar människor möjlighet att skapa personliga och meningsfulla ceremonier som hedrar minnet av den avlidna på ett sätt som är unikt för deras liv och värderingar. Denna flexibilitet och frihet att forma ceremonin gör borgerliga begravningar till en viktig del av den svenska begravningskulturen.

Läs mer om kostnader för borgerlig begravning