Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Islam - muslimsk begravning

0

Muslimska begravningar är en viktig del av den islamiska traditionen och följer strikta riktlinjer och ritualer som grundar sig i religionens läror.
Här fördjupar vi oss i detaljerna kring muslimska begravningar:

 • Islam som monoteistisk religion:
  Islam är en monoteistisk religion som tror på en enda Gud, Allah. En central tro inom islam är att Allah är alltings skapare och domare, och Hans vilja har blivit känd genom profeterna, inklusive Muhammed.
   
 • Koranen som Guds ord:
  Inom islam anses Koranen vara Guds ord som uppenbarades för Muhammed. Den fungerar som en vägledning för troende och innehåller regler och riktlinjer för liv och död.
   
 • Förutbestämdhet och ödet:
  En viktig doktrin inom islam är tron på förutbestämthet. Muslimer tror att allt som sker är en del av Guds plan, och ödet är förutbestämt av Allah.
   
 • Böner och tider för bön:
  Muslimer ber fem gånger om dagen, vända mot Mekka. Det är viktigt att begravningsplatsens gravar placeras så att den avlidne ligger vänd mot Mekka. Bönerna är en central del av en muslims vardag och har en speciell betydelse även vid begravningar.
   
 • Snabb begravning:
  Inom islam är det en tradition att den avlidne begravs så snart som möjligt efter dödsfallet, helst inom 24 till 48 timmar. Detta anses vara en respektfull handling gentemot den avlidne och en följd av islams läror.
   
 • Jordbegravning:
  Muslimer kräver jordbegravning och motsätter sig traditionellt sett kremation, eftersom den betraktas som en skadlig handling gentemot kroppen. Graven för den avlidne är en plats för återhämtning och frid.
   
 • Tvagningsceremoni:
  Innan begravningen genomförs en rituell tvagningsceremoni där den avlidne rengörs och lindas i bomullstyg. Detta är en viktig andlig handling som symboliserar renhet.
   
 • Kvinnors deltagande:
  Inom den muslimska traditionen är det ibland vanligt att endast män deltar i begravningsceremonin på begravningsplatsen medan kvinnor ber i hemmet. Detta är en traditionell fördelning av könsroller inom vissa grenar av religionen.
   
 • Enkel gravmarkör:
  Graven ska markeras med en enkel gravmarkör som visar var huvudet och fotändan på den avlidne ligger. Gravstenar används också ofta och har symboler som halvmånen och stjärnan, som är viktiga symboler inom islam.
   
 • Förbud mot återanvändning:
  En muslimsk grav ska inte beträdas och får inte återanvändas. Detta är en del av respekten för den avlidne och gravplatsen.

Sammanfattningsvis är muslimska begravningar djupt präglade av religiösa och kulturella traditioner. De följer strikta riktlinjer som är grundade i islamiska läror och syftar till att hedra den avlidne och uppfylla religiösa plikter. Begravningen är en viktig del av den muslimska tron och en möjlighet för de troende att visa respekt för Guds plan och ödet.