Seder och bruk vid begravning

Vid dödsfall och begravning ställs vi ofta inför frågor som vi tidigare kanske inte mött. Här ger vi svar på många av de frågor som du ställs inför. Tänk också på att seder och bruk i samband med begravning kan variera på olika håll i landet och man brukar i allmänhet beakta de lokala traditionerna. Din begravningsbyrå hjälper dig svara på ytterligare frågor.