Olika kulturer

Det finns en mångfald kulturer och religioner representerade i Sverige. Den auktoriserade begravningsbyrån har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett din religion och kultur.

Mångkulturella Begravningsskick

Hämta broschyren Mångkulturella begravningsskick som Pdf

Du kan även hämta broschyren "Mångkulturella Begravningsskick" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

 

HAUTAUSTESTAMENTTI/ Livsarkivet på Finska

Hämta HAUTAUSTESTAMENTTI som pdf

Tillägg Livsarkivet

Pdf filen nedan är ett tillägg till Livsarkivet, för dig vill som vill begravas utomlands och/eller ej tillhör Svenska Kyrkan. Du kan givetvis även fylla i Livsarkivet.

Hämta tillägget till Livsarkivet som pdf

Hämta tillägget till  HAUTAUSTESTAMENTTI som docx
 

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

En broschyr som berättar i korthet om praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur.
Du kan hämta broschyren "dödsfall i ett mångkulturellt samhälle" hos din auktoriserade begravningsbyrå.

Hämta Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle som pdf