Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Pressmeddelande

Juridikpool för familjejuridik

Familjejuridiken inom begravningsbyråbranschen expanderar. 
-Behovet av avtal och dokument inom familjer ökar ju längre in i framtiden vi tittar och begravningsbyråerna sitter på kompetensen. Men det är inte självklart för gemene man att det är begravningsbyrån man går till om man vill ordna till saker i livet, säger Ulf Lernéus på Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. 
Ett steg i att göra familjejuridiken mer tillgänglig är SBF:s satsning på en intern Juridikpool som gör att alla auktoriserade begravningsbyråer i landet kan erbjuda hjälp med testamente, samboavtal, äktenskapsförord och andra viktiga dokument. 

Begravningsbyråerna har alltid arbetat med juridik då det bl. a är lagstadgat att en bouppteckning ska göras efter ett dödsfall. Den så kallade ”dödsfallsjuridiken” är den största delen av familjejuridiken inom SBF men under det senaste decenniet har allt fler byråer ökat sin kompetens inom hela familjejuridiken. Med Juridikpoolens hjälp kan begravningsbyråer som inte har livstidsjuridik inhouse få hjälp av en kollega. På så sätt har begravningsbyråerna inom SBF alltid kvalificerad hjälp att erbjuda till sina kunder inom alla delar av familjejuridiken.  

-Behovet att titta över sin livssituation med testamente, samboavtal och framtidsfullmakter är stort. Men kunskapen om att det är viktigt är låg, menar Ulf Lernéus. Vi vill göra familjejuridiken enkel och tillgänglig genom att vem som helst kan besöka sin lokala, auktoriserade begravningsbyrå och få juridisk hjälp i alla livets skeden.