Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Pressmeddelande

50 personer kan närvara vid begravning

Från den 1 juni kan 50 personer närvara vid en begravning inne i en kyrka, kapell eller annan ceremonilokal och vid utomhusbegravningar gäller 100 personer som maxantal, det har regeringen fattat beslut om. Men det gäller inte för minnesstunder, de anses fortfarande som en privat angelägenhet där begränsningen är 8 deltagare.

-Det är väldigt bra att vi har kommit hit nu, det har varit ett tufft år för våra begravningsbyråer och inte minst de anhöriga som inte har fått den begravningsceremoni som de önskat.

-Med de nya restriktionerna kommer 70% av alla begravningar att täckas in och det känns oerhört skönt att vi är på väg mot en normalisering, säger Ulf Lernéus vid Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF).

Som branschens företrädare har SBF varit med i diskussionerna och arbetat fram tolkningen av restriktionerna efter att regeringen tog beslutet om att korrigera nuvarande begränsningar. 

De nya restriktionerna gäller med följande förutsättningar:

Alla begravningar såväl religiösa som borgerliga omfattas.
50 personer ska sitta på anvisade platser i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal
Lokalen kan sätta begränsningar och därför kan maxantalet bli lägre.
För begravningar utomhus är maxantalet 100 personer.
Avståndsregeln 1,5 meter gäller fortfarande
Lokala beslut kan upphäva de nya restriktionerna beroende på smittspridningen.
För minnesstunder gäller fortfarande 8 personer


Minnesstunder

Minnesstunder är fortfarande en privat angelägenhet och omfattas inte av de nya restriktionerna. Här är det fortfarande 8 personer i sällskap om minnesstunden sker i en offentlig lokal. Det är rekommendationen även om minnesstunden sker i hemmet eller utomhus. 
Sker minnesstunden på en restaurang är det samma regler som gäller som för ordinarie restauranggäster där det är max 4 personer vid ett bord och minst 1,5 meter mellan borden.

-Vi har full förståelse för att regeringen anser att minnesstunden är en privat angelägenhet och undantar den från begravningsceremonin. Något annat hade egentligen varit otänkbart, menar Ulf Lernéus. Vi har fortfarande en smittspridning i samhället och minnesstunderna är svårare att kontrollera då det är en privat angelägenhet. Själva ceremonin känner vi oss trygga i att begravningsbyrån är med och övervakar och skapar de bästa förutsättningarna för att förhindra smittspridning.