Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

150% fler skriver ner sina önskemål för begravningen

Pressmeddelande

Den största toppen är i maj, juni och juli och det är riskgrupperna över 65 år som står det mesta av ökningen visar statistik från Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

-Vi kan helt klart tala om en coronaeffekt för Livsarkivet som tjänst med 150% ökning från april. Tidigare har andelen yngre som fyllt i Livsarkivet varit högre men nu är det tydligt att de äldre känner behovet mer. Även andelen män som fyller i Livsarkivet ökar något även om kvinnor fortfarande är i majoritet, säger Ulf Lernéus.

Män fyller i digitalt

Intresset för att skriva ner sina önskemål börjar redan i 25-årsåldern visar SBF:s statistik. Det stora intresset kommer när man närmar sig 50 för att bli en viktig fråga efter 65 år.

Män har historiskt varit sämre på att uttrycka sina önskemål för begravningen än kvinnor. När Livsarkivet bara fanns i pappersform var den typiska personen som kom in på begravningsbyrån med sina nerskrivna önskemål en kvinna runt 70 år.

När Livsarkivet lanserades i digital form 2010 så förändrades det. Då ökade andelen män och idag är det 34% män och 66% kvinnor som fyller i sitt Livsarkiv i digital form.

Hur kommer önskemålen fram vid dödsfall?

Livsarkivet drivs av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer och är kostnadsfritt. Det registreras automatiskt i Livsarkivets Dokumentbevakning. Det samkörs med Skatteverkets register över avlidna varje vecka. De personnummer som registreras som avlidna kommer då upp och kontakt tas med de anhöriga som får ut Livsarkivet och kan börja planera begravningen.

Ofta en stor lättnad

-Vi får bevis varje dag på vilken stor hjälp det är för de anhöriga när det finns ett ifyllt Livsarkiv. Det blir ofta en stor lättnad för de efterlevande när man känner att begravningen blev precis som mamma eller pappa ville ha det, säger Ulf Lernéus.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF) bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.