Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

O

Officiant

Officiant är den person som leder begravningsceremonin. Om ceremonin sker enligt Svenska Kyrkans ordning är prästen officiant. Exempel på andra officianter är en frikyrkopastor om begravningen sker i frikyrklig ordning eller person från annat samfund eller religion. Den som leder en borgerlig begravning kallas borgerlig officiant.

Oförgängligt material

Med oförgängligt material menas beständigt material i en askurna (exempelvis koppar, brons och marmor). En sådan oförgänglig urna är avsedd att aldrig förmultna i en jordgrav. I nya gravar på de flesta kyrkogårdar i Sverige tillåts dock endast urnor av förgängligt material. Urnor i kolumbarier skall dock vara oförgängliga.

Oskiftat dödsbo

Dödsbo där arvskifte ännu inte har skett.