Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

L

Laglott

Hälften av bröstarvinges arvslott.

Legala arvingar

Med den efterlevande maken gemensamma bröstarvingar eller arvingar efter den först avlidne maken när barn saknas.

Legat

Bestämd sak eller visst belopp erhållet genom testamente.

Legatarie

Mottagare av legat.

Liggande häll

Gravvård, oftast tillverkad av sten, som ligger på graven till skillnad från en stående gravvård. Ibland kan man se liggande hällar framför en stående. Orsaken kan vara att den ursprungliga stående stenen inte rymmer fler namn.

Likbod

Äldre benämning på bårhus, d v s förvaringslokal för avlidna, oftast i kista, i avvaktan på begravning och gravsättning.

Likbränning

Synonymt med kremering.

Likbärarlag

Äldre benämning på bärarlag.

Likfläckar

De rödvioletta fläckar som på en avliden ofta uppträder 10-12 timmar efter döden beroende på att blodet genom sin tyngd sjunkit till lågt liggande ställen på kroppen.

Likfärd

Synonymt med likprocession.

Likkista

Se kista.

Likprocession

Synonymt med begravningsprocession. Möjligen med den skillnaden att den döde i en likprocession förs fram på bår utan kista. Jämför Karl XII:s likfärd.

Liköl

Se Gravöl.

Lister

Benämning på de band eller selar, oftast tre stycken, som används vid sänkning av kista i en kistgrav.

Livsarkivet

Plats för nedtecknande av önskemål, digitalt eller fysiskt.

Ljus klädsel.

Se sorgklädsel.

Lockklädsel

Den klädsel eller drapering som sker på kistlockets insida för att dölja den obehandlade ytan och göra intrycket mjukare. Lockklädseln kan bestå av allt från pappersmaterial till de finaste tygerna. Lockklädsel görs i första hand på kistor med gångjärnslock.

Lösöre

Bruksföremål i bostaden, exempelvis möbler, mattor, husgeråd, prydnadsföremål, konst, smycken m.m.