Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

K

Kastpenning

Pengar som i samband med äldre tiders kungliga begravningar (och kröningar) kastades ut bland åskådarna. Benämningen kastpenning användes också om de minnespenningar som präglades till kungliga begravningar (och kröningar).

Katafalk

Fundament eller upphöjt underlag för kistan vid begravningsceremonin. Katafalkvagn är ibland talspråk för en draperad kistvagn som man använder för att dra kistan ut till graven.

Kistbegravning

Synonymt med jordbegravning.

Kistgrav

Grav avsedd för kistor. I en kistgrav ryms oftast även flera askurnor. Vanligast i Sverige är kistgravar nedgrävda i jord, men även gravkammare förekommer sparsamt.

Konfessionslös begravning

Synonymt med borgerlig, medborgerlig, civil eller profan begravning.

Konkursförvaltare

Person som övertar dödsboets förvaltning om tillgångarna inte täcker skulderna.

Kremation

Se kremering.

Kremationsintyg

Handling som krävs innan kremation kan ske och intygar att kremation (eller gravsättning) kan ske utan hinder. Intyget utfärdas av Skatteverket (folkbokföringsmyndigheten) efter det att läkare utfärdat dödsbeviset.

Krematoriekapell

Begravningskapell som är beläget i anslutning till ett krematorium.

Krematorium

Anläggning (byggnad) avsedd för kremering av avlidna. I krematoriet finns en eller flera ugnar där förbränningen av avlidna sker. Oftast finns ett eller flera krematoriekapell i anslutning till krematoriet.

Kremering

Förbränning av stoftet efter en avliden person. Synonymt med eldbegängelse eller kremation. Kremeringen sker i särskild krematorieugn på ett krematorium. Kremeringen sker vid en temperatur om ca 800 – 1000 grader och tar normalt ca 1,5 timmar.

Kundmottagare

Yrkesbenämning på begravningsbyråmedarbetare med uppgift att ta hand om de efterlevande (kunderna) samt att ge råd och ta emot och effektuera begravningsbeställningen. Synonymt med begravningsrådgivare eller beställningsmottagare. Jämför även representant.

Kvarlåtenskap

Det som en avliden lämnar efter sig i form av lösöre, fast egendom, värdepapper och andra ägodelar. Kvarlåtenskapen ärvs av de efterlevande arvingarna.