Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

I

Ingångsmusik

Orgelpreludium eller orgelmusik som inleder begravningsgudstjänsten. Under ingångsmusi-ken kan anhöriga och begravningsgäster ta plats i kyrkan eller kapellet.

Ingångspsalm

Psalm som inleder en gudstjänst exempelvis begravningsgudstjänsten. I Svenska kyrkan föregås ingångspsalmen ofta av ett längre orgelpreludium, så kallad ingångsmusik.

I kretsen av de närmaste

J.fr. begravning i enskildhet.