Facebook och sociala medier

Socialamedier

När någon avlider finns det idag i regel sidor kvar i sociala medier som Facebook och Instagram. Under 2018 var hade 35.000 av de som avled minst ett konto sociala medier. De stora sociala nätverken har funktioner som användaren själv kan ställa in som avgör vad som ska hända med t. ex. facebooksidan efter dödsfallet. Som verifierad familjemedlem i Facebook kan begära att sidan tas bort eller att göra om den till en minnessida.

Ofta är inte dessa inställningar genomarbetade och de anhöriga står med frågan hur de ska göra med innehållet. I de flesta fall vill de anhöriga att innehållet tas bort och kontot släcks ner. 

Den auktoriserade begravningsbyrån kan hjälpa till med detta via våra samarbetspartners som i nära kontakt med de sociala nätverken och med hjälp av fullmakter från de anhöriga kan radera innehåll.

Om du av den avlidne har fått rättighet till facebooksidan och väljer att göra om en sida till en minnessida så är det bra att ändå sätta ett slutdatum hur länge minnessidan ska få finnas kvar. En sorgeprocess kan bli onådigt lång och utdragen om du och andra ständigt möts av minnen från en avliden person.