Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

En miljövänligare begravning

Om du vill ha en begravning med så lite miljöbelastning så finns det en del saker att tänka på:

 • Välj en kista med så lite miljöpåverkan som möjligt. En kista av riktigt trä kräver t.ex. mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva. Det finns också kistor tillverkade av förnybart material. Kistan på bilden ovan heter Saga och är tillverkad av biokomposit på svenska skogsråvara.
   
 • Urnor är ofta tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart. Men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa. 
   
 • Valet av blommor är en också en miljöfaktor. Man kan t. ex. välja säsongens blommor så att miljöbelastningen av transporter minskar.
   
 • Vid minnesstunden kan man välja ekologisk mat så långt det är möjligt.
   
 • Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte riktigt utrett. Helt klart är att båda formerna kan ge en viss miljöpåverkan. Det som kan tala för kremering är att utsläppsgaserna i vårt land är små samt att all metall från kroppar och kistor återvinns. Det som talar för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet.
   
 • Transporterna av kista och urna är det som påverkar miljön mest. Ibland är detta svårt att påverka. Bl.a samordnas transporter där det är praktiskt och etiskt möjligt.


De auktoriserade begravningsbyråerna lyder vi under SBF:s miljöpolicy som du hittar här >>