En miljövänligare begravning

 
Om du vill ha en begravning med så lite miljöbelastning som möjligt ska du tänka på följande:
 
 • Det finns kistor som är tillverkade av förnybart material. De är dyrare men ger i gengäld en mindre påverkan på skogen. En kista av riktigt trä kräver mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva.
   
 • Urnor är oftast tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart.  Men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa.
   
 • Valet av blommor är en miljöfaktor, väljer du säsongens blommor så minskar du miljöbelastningen.
   
 • Om du har en minnesstund kan du naturligtvis välja ekologiska produkter.
   
 • Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte riktigt utrett. Helt klart är att båda formerna kan ge en viss miljöpåverkan. Det som kan tala för kremering är att utsläppsgaserna i vårt land är små samt att all metall från kroppar och kistor återvinns. Det som talar för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet.
 • Transporterna vid en begravning är det som påverkar miljön mest. Ibland är detta svårt att påverka.

Överst på sidan ser du kistan Saga som är tillverkad av biokomposit baserad på svensk skogsråvara. På så vis används bara hälften så mycket träråvara.