SBF Juridik vid dödsfall

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall.

Du kan hämta broschyren "SBFJuridik vid dödsfall" hos din  auktoriserade begravningsbyrå.