Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Nya restriktioner från den 1 december 2021

Restriktioner begravningar borttagna
Artikel

Nya restriktioner från den 1 december 2021

Från den 1 december gäller följande restriktrioner för ceremonier inomhus med anvisade platser då deltagarantalet är över 100 personer:
1 meters avstånd åt samtliga håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Det är således inget krav på vaccinationsbevis/covidpass vid begravningar inomhus utan det är avståndsregeln ovan som gäller. 
Anordnaren, oftast begravningsbyrån, har skyldighet att tillse att reglerna följs. Lokalupplåtaren har sin skyldighet gällande lokalen. 
Lokala avvikelser kommer att finnas när det gäller lokalens utrymmen och storlek.

SBF rekommenderar sina medlemsbyråer att antalet besökare i varje sällskap på begravningsbyrån begränsas till 3 personer samt att tillsvidare undvika kramar och handhälsningar på begravningsceremonier. 

Här finns fullständig information om läget kring Covid och begravningar >>