Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Artikel

Begravningsbyrån en samhällsresurs i Coronatider

En kram på begravningen hör till det mest basala man kan tänka sig när det kommer till medmänsklighet. Men kramen får tillsvidare ge vika för en lätt bugning. Det är en av de rekommendationer som vi ser oss tvungna att införa i coronatider, säger Ulf Lernéus förbundsdirektör vid Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

Vi har också genomfört två livestreamade begravningar under den senaste veckan och det är något som kommer att öka. Tekniken fungerar bra och möjligheten finns snart hos många av våra auktoriserade begravningsbyråer.

Vi inom begravningsbranschen är en samhällsresurs och behöver vara friska när andra är sjuka. Vår nationella beredskapsplan har satts i bruk. Det innebär att vi nu samarbetar i hela branschen och har dagliga kontakter med sjukvård, myndigheter och huvudmannen för begravningsverksamheten – Svenska kyrkan - för att vara förbereda för eventuellt höga dödstal.

Vi ser nu på våra kollegor i t. ex. norra Italien hur de kämpar dygnet runt för att omhänderta uppemot 5 gånger fler avlidna än under normala förhållanden. Det är en oerhört hög belastning och i sådana förhållanden kan man inte längre genomföra begravningsceremonier.

Vi hoppas att vi inte kommer i ett sådant läge som Italien befinner sig i. Men redan nu märker vi tydligt av hur anhöriga vill skjuta upp ceremonin till senare tillfälle. Den möjligheten finns naturligtvis genom att först kremera och därefter har man ett år på sig att gravsätta stoftet. Den ceremoniform som då är aktuell kallas ”Akt över urna” eller ”Urnbegravning”. Det innebär alltså att man inte har kistan med i ceremonilokal/kapellet/kyrkan utan endast urnan.

Det är inte självklart för anhöriga att i nuläget bjuda in till en offentlig begravningsceremoni – det är inte bara gästerna utan även t.ex präster, kantorer, kyrkvaktmästare och bärare som berörs. Tillsvidare är det de här förhållningsreglerna vi följer, men det kan förändras snabbt:

På en begravningsceremonin förekommer många äldre personer och det är viktigt att iaktta försiktighet. Vi har därför tagit fram allmänna riktlinjer för hur man ska bete sig i kapellet/kyrkan för att minska smittspridning. Sådana är t.ex. riskavstånd på en meter samt att man ska undvika att ta i hand och kramas. En lätt bugning är det vi rekommenderar istället, säger Ulf Lernéus.

Våra riktlinjer för omhändertagande av avliden som är smittad samt begravningsceremonier finns här https://www.begravningar.se/information-om-corona-covid-19