Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Bedrägerier i arv ska inte få förekomma!

Pressmeddelande

Bedrägerier i arv ska inte få förekomma!

Nyligen upptäcktes ett fall där en person som anlitats som bouppteckningsman hade förskingrat närmare 7 miljoner kronor från sammanlagt 14 dödsbon. Det är inte troligt att arvingarna sina pengar tillbaka. 
-Vem som helst får kalla sig bouppteckningsman eller jurist och det är inte lätt för anhöriga att avgöra om personen är seriös eller inte, säger Ulf Lernéus.
I just det här fallet så trodde de anhöriga att det var självklart att en bouppteckningsförrättare på något sätt var kontrollerad av staten, men så är det alltså inte.

För oss inom Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer som gör närmare 40.000 bouppteckningar varje år, så kräver vi utbildning för att överhuvudtaget få närma sig uppgiften. Dessutom måste samtliga som arbetar med bouppteckningar och arvskiften ha en ansvarsförsäkring mot förmögenhetsskador. Om något händer så går försäkringen in och täcker upp eventuella förluster. Om de 14 drabbade dödsbona i den här härvan hade kontrollerat att boutredningsmannen hade haft sådana försäkringar så hade de kunnat gått skadefria ut detta.
Ibland får den som upprättar bouppteckningen uppgiften med både arvskifte och förvaltning av dödsboet som kan innebära att fastigheter och lösöre ska säljas för stora värden. 
Då måste man kunna lita på den personen som får det ansvaret. Det kan vara stora summor som står på spel.

Vi vill inte se fler sådan här bedrägerier på grund av bristande kontroll och lagstiftning. Fastighetsmäklarna har sedan 1980-talet fått flera lagstadgade regleringar som är till konsumentens nytta. Det är hög tid att även den så kallade dödsfallsjuridiken utförs av kontrollerade aktörer så alla kan vara säkra på att det finns ett konsumentskydd om något skulle inträffa, säger Ulf Lernéus. Detta gäller för en auktoriserad begravningsbyrå

Den som åtar sig juridiska uppdrag inom Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer ska ha genomgått utbildning SBF och genom denna erhållit titeln ”Godkänd Bouppteckningsförrättare, Godkänd Boutredare, Auktoriserad Boutredare eller Auktoriserad Jurist”. Man får endast åta sig sådana uppdrag som man har utbildning för. Utbildningen ska förnyas minst vart 5:e år. Dödsbon är också skyddade mot förmögenhetsskada via obligatorisk ansvarsförsäkring om det skulle uppstå tvister i efterhand. Det är inte helt ovanligt att det kommer upp saker i efterhand som kan förändra arvsordningen. Det kan vara ett exempel på när förmögenhetsförsäkringen träder in.

Läs mer om Auktoriserad juridik