Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

200 etiska frågor om begravningar under 25 år

Etiska rådet SBF
Pressmeddelande
  • Ska man kunna boka en begravning för en person som ligger på dödsbädden men inte är död än?
  • Ska en begravningsbil kunna säljas vidare till en privatperson?
  • Ska en begravningsbyrå erbjuda urnor och kistor för husdjur?

Det är exempel på frågor som Begravningsbranschens Etiska råd diskuterar. Etiken i samband med dödsfall och begravning har alltid varit en stor och viktig del för begravningsbranschen. Det Etiska rådet bildades 1996 och under åren har näsan 200 olika etiska frågor lyfts och diskuterats och många av dem har blivit rekommendationer och en del auktorisationskrav. 

-Det har hänt att samma etiska fråga har kommit upp 10 år senare. Andra gången har svaret blivit annorlunda så man kan säga att etiken förändrar sig efter samhällsutvecklingen, säger Ulf Lernéus.

Många av frågorna handlar om hur vi tar hand om våra döda. Det området berör allt från vården till krematorieverksamheten där etiska rådet har specialistkompetenser. 

I Begravningsbranschens Etiska råd ingår: Bengt Gustafsson, Köping. Ledamöter idag är Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik vid Ersta Sköndal högskola, Jan-Olof Aggedahl Kyrkoherde och forskare kring bl.a begravningsriter och Ronny Holm, SKKF som har en lång erfarenhet från Begravningsverksamhet, samt Ulf Lernéus, Sveriges Begravningsbyråers Förbund som föredragande.

Mer information om Etiska rådets verksamhet >>