Senaste nummret

Fridens skog – alternativ till kyrkogården

I Tyskland finns över 60 begravningsplatser i naturligt växande skog. En plats som upplevs ge både frid och styrka.
 
När Charlotta LindgrenÖstlund, marknadsansvarig på Sveriges auktoriserade
begravningsbyråers förbund och hennes man hälsade på vänner under semestern i
Osnabuck i Tyskland berättade vännerna att de köpt ett träd i en Friedwald,
en begravningsplats i skogen.
– De sa att det kändes som ett viktigt beslut, att det var en vacker och
stor skog. Så vi gjorde en utflykt dit,  säger Charlotta.

De besökte Bramsche-Osnabrücker Land, en av totalt 64 begravningsplatser
i Friedwaldkonceptet som finns i hela Tyskland och också i Österrike.
Charlotta upplevde området som väldigt stort, en Friedwald kan ha en yta
på mellan 20 och 110 hektar.Vännerna visade sitt träd. Frun
i familjen är allvarligt sjuk, så det hade känts angeläget att planera. En
släkting vilade redan där, det satt en liten plakett med personens namn
på stammen.
Nu hade familjen betalat för trädet i 99 år från begravningsplatsens öppningsdatum.
 
SEDAN 2001 ÄR DET här ett alternativ till den vanliga kyrkogården som
107 800 tyskar har utnyttjat.
– 40 procent av våra kontrakt tecknas under personens livstid och det
finns många anledningar till varför man vill begravas i skogen. Många
tycker att det är en tröstande tanke och de känner sig närmare kretsloppet.
Andra bor kanske långt från anhöriga och vill inte belasta dem med
skötseln av en gravplats, säger Carola Wacker-Meister, chef för kommunikation
och marknadsföring på Friedwalds huvudkontor.

ÄVEN OM EN Friedwald är en naturlig skog finns det promenadvägar som
har namn, för att man ska kunna lokalisera sig. Träden går att hitta med
gps-koordinater. För skogen ändrar sig. Man röjer inte, natur ska vara natur.
Samtidigt är det ändå ordnat, en bro över en porlande bäck, sittplatser
här och var. Ceremoniplatserna inramade av höga träd.
– Det var vilt men ändå inte. Jag blev väldigt imponerad. Det finns
något väldigt andligt över området,man går in här och har respekt, säger
Charlotta Lindgren-Östlund.
 
Hon tycker om gravstenar, vill själv ha en stor sten med text i silver
eller guld.
– Men det här var något helt annat, det gav mersmak. Du kan ha ett
familjeträd, välja vilken sorts träd, eller vara flera som delar på ett träd.
Priset beror på typen av grav men också på vilken sorts träd, tjockleken
och var det växer. Det billigaste alternativet är 490 euro (ungefär 5 500
kronor) för en plats vid ett träd som delas med andra. För den som önskar
ett träd med ensamrätt för sin familj eller sina vänner är utgångspriset
2 490 euro (28 000 kronor).
–Jag tycker inte det är dyrt, en större gravsten kostar ju 10 000-20 000,
säger Charlotta Lindgren-Östlund.
 
Varje nedsättning av en biologiskt nedbrytbar urna kostar 350 euro.
I det tätbefolkade Tyskland blir Friedwald en oas.
– Tyskar har ett känslomässigt, nästan romantiskt band till skogen, den
är en plats som ger fysisk och mental frid och styrka, säger Carola Wacker-Meister. 
 
Text: ANNA FREDRIKSSON
Foto: Friedwald

 

Tidningen Memento är Sveriges enda tidning för begravningsbranschen.
Här kan du läsa de senaste numren.

När någon dör utomlands

Svårt när något händer långt borta

Ungefär 1 400 svenskar som dör utomlands varje år kommer in i Utrikesdepartementets system. Folk reser mer och antalet dödsfall ökar med drygt 10 procent per år.
 
– Vi får fler av alla sorters konsulära ärenden. Men
vi får inte reda på alla dödsfall, säger Marleen Windahl som är departementssekreterare
på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden på Utrikesdepartementet, UD.

Dödsorsakerna kan variera men ofta handlar det om olyckor, suicid
är inte ovanligt. Det blir en chock för anhöriga. Första prioritet för Marleen och
hennes kollegor Madeleine Brolén Forslund och Marie Edström är att få dödsfallet bekräftat. Det måste göras av lokala myndigheter, till exempel sjukhus eller polis.
– Det räcker inte att en anhörig eller vän säger till oss eller ambassaden
att personen är död. Eller någon på ett hotell.
Ibland har anhöriga redan sett på sociala medier vad som hänt. Men UD ber alltid svensk polis att framföra dödsbudet, även om man tror att anhöriga redan vet.Där det är möjligt ber de tre kollegorna ambassaderna att ta in så mycket information som möjligt om omständigheterna.
– De anhöriga har många frågor. Rutinen är att vi håller kontakt
med dem här i Sverige och ambassaden med anhöriga och lokala myndigheter i landet. Hittar
vi ingen anhörig vänder vi oss till Skatteverket och till landsarkiven.

I THAILAND DÄR MÅNGA svenskar semestrar och bor, finns ett fungerande
system, myndigheterna hör av sig snabbt till ambassaden. På andra ställen kan det vara annorlunda,
det kan ta längre tid att få ett dödsfall bekräftat. Nästa steg är att ta reda på om det finns en försäkring. Det vanliga är att det ingår 45 dagars reseförsäkring i hemförsäkringen Men det måste man kolla innan man åker. UD har kampanjer om det här då och då, bland annat på svenska flygplatser. För svenskar som tillbringar längre perioder utomlands, som de många pensionärer
som lämnar vintern för solkusten i Spanien, finns möjlighet att förlänga hemförsäkringen med
en summa som räknas per dag.
– Det kan tyckas dyrt, men om något händer är det inte dyrt. Försäkring är det absolut
viktigaste att tänka på, säger Marie. 

Finns det en försäkring hanterar den internationella larmcentralen det praktiska och försäkringsbolaget står för kostnaderna. De anhöriga behöver bara säga hur de vill
ha det med de tjänster som ingår i försäkringen. Finns ingen försäkring kan ambassaden
ta in offerter för sådant som hemtransport och kremering. UD måste veta exakt och säkert
vad det kommer att kosta de efterlevande.
– Om anhöriga samlar ihop 50 000 till hemtransporten och det
sedan visar sig att det tillkommer tiotusentals kronor, det kan få tråkiga
konsekvenser, säger Marleen.         
 
BÅRHUSKOSTNADER KAN DRA iväg och fraktkostnaderna kan variera.
I Thailand kostar lokal kremering och hemtransport av urna ungefär 15 000 kronor och transport
av kista ungefär 35 000. I Spanien är det dyrare, då får man räkna
med 40 000 för lokal kremering och hemtransport av urna. För transport
av kista räknas priset per kilo. Priser kan också variera mycket inom
samma land.
 
På Cypern utförs inte kremering, och inte heller i länder som själva
enbart tillämpar begravning enligt islam, det vill säga kistbegravning.
Då har man inget val. 
– Ibland kan det bli missförstånd till exempel mellan anhöriga och
begravningsbyrån, då hjälper vi och ambassaden till att reda ut.
Många länder tillåter att en urna går som handbagage, som frakt eller som
post. Det är viktigt att ha rätt dokumentation. Sker dödsfallet i Tyskland
måste mottagande begravningsbyrå i Sverige hämta urnan på flygplatsen.

EFTERSOM DET INTE är lagligt i Sverige att själv förvara askan måste den som
har en urna med sig hem ta sig direkt från flygplatsen till kyrkogårdsförvaltningen
eller begravningsbyrån efter att de har landat. 
– Flyget från Thailand kan komma på tider då allt är stängt, då behöver
man ha gjort upp i förväg hur man ska hantera urnan.
 
Det är relativt vanligt att en person som dör utomlands också ska begravas där.
– Då har personen ett liv där, vill vara kvar där. Kanske har man rötter
i landet. Det är värdefullt att prata med sina anhöriga innan om hur
man vill ha det. Det underlättar, säger Madeleine.
 
Det finns också anhöriga som inte är intresserade av att få hem kroppen.
Kanske har man inte haft någon bra kontakt. Finns det olika viljor bland
dödsbodelägarna uppmuntrar UD de anhöriga att försöka komma överens.
Marleen, Madeleine och Marie håller anhöriga informerade så mycket de
kan. Berättar sådant som: På tisdag klockan tre ska din pappa kremeras,
på fredagen kan transporten komma om allt går som planerat.

Anhöriga är ofta väldigt tacksamma för den hjälp de får av UD. Men
sedan finns det också de som säger: ”Han är ju svensk medborgare, bef
talar ni inte för att få hem honom?” Finns det inga pengar blir det lokal
begravning.
– Vi försöker ge anhöriga tid, sådana      
här beslut går ju inte att ångra, säger Marleen.

I vissa fall sker begravningen i ett tredje land. Då kan UD ha kontakt

med flera ambassader och honorärkonsulat.

OCKSÅ ETT försäkringsärende kan ta lång tid. Allt är beroende av lokala
myndigheters handläggning och beslut. Det kan många gånger vara
frustrerande för anhöriga. Är det en polisutredning runt dödsfallet kan det
råda förundersökningssekretess. För den anhörige är all information viktig.

UD ger rådet att ha marginal och inte boka begravning för tätt inpå hemtransporten om det till exempel skulle vara problem med dokumentationen.

Mottagande begravningsbyråska gå till polisen med dödsbeviset
och den särskilda blanketten ”uppgift om dödsfall i utlandet”. Polisen fattar
beslut om gravsättningstillstånd.
 
Marleen, Madeleine och Marie tycker mycket om sina arbetsuppgifter.
Anhöriga visar uppskattning för det stöd de får, både med information
och praktisk hantering.
– Det är svårt när något händer långt borta och du inte kan språket. Vi talar
bara om vilka möjligheter som finns, sedan är det upp till anhöriga
vad de bestämmer. Vi kan känna oss otillräckliga när vi pratar med ledsna
anhöriga. Det är tungt för en mamma eller pappa som förlorat sitt barn, eller
för en anhörig efter ett självmord. De svenska begravningsbyråerna kan
vägleda och stötta de anhöriga i vad som gäller här eftersom vårt uppdrag
slutar när urnan eller kistan landar i Sverige. 
 
Text: Anna Fredriksson
Foto: 

 

Tidningen Memento är Sveriges enda tidning för begravningsbranschen.
Här kan du läsa de senaste numren.
;