Tidningen Memento

 Stockholm 19 September
Innehållet i nr 3 2014
”Mina konton ska vara nollade”. Så skulle En sista hälsning kunna se ut från Olle Jönsson i Lasse Stefanz
Den kultförklarade sångaren i Lasse Stefanz gillar inte begravningar. Han har en lista över vad han vill göra innan han dör – hoppa bungyjump i Nya Zeeland och sjunga Bridge over troubled water med Simon&Garfunkel. Men inte en krona ska finnas kvar efter honom.

Reportage: Pang du är död!
Varför leker barnen att de dödar? Läs forskarens förklaring i nya Memento.
När förskolan frågade Ulf Nilsson, som skrivit den Augustprisbelönta Adjö herr Muffin, om han kunde prata om döden med barnen ordnade han istället en musbegravning i Gustav Vasa kyrka. Med griftetal av prästen, klockringning och begravningskaffe med ostbitar. Läs hela intervjun med Ulf Nilsson på http://www.begravningar.se/memento

Nyhet: Olika kistor ger olika utsläpp
Krematorier har problem med kvävedioxid när länsstyrelserna sätter gränsvärden.
–Kvävedioxid leder till både övergödning och försurning, säger David Aronsson på Länsstyrelsen i Södermanland.
Att spånskivorna är en av de stora orsakerna bakom utsläppen visar en dansk undersökning. Tyskland har minskat antalet spånskivekistor radikalt. Det skulle vi kunna göra i Sverige också anser Peter Jensen, vd för Nilssons Trämanufaktur.
–Det är olyckligt att det finns en felaktig uppfattning både i branschen och hos allmänheten att massivt trä är exklusivt och därmed dyrt.
Läs hela artikeln på  http://www.begravningar.se/memento
 

;