Om SBF

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer - SBF (tidigare Sveriges Begravningsbyråers Förbund)  bildades 1922 och är en medlemsorganisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet.
 
Organisationens uppgift är att:

- verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande

- främja god begravningssed och yrkesetik

- ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd

- tillvarata medlemmarnas yrkesintressen

- bistå medlemmarna vid yrkets utövande
 
Organisationen är politiskt och religiöst neutralt. 
En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF. Det senare innebär att begravningsbyrån uppfyller högt ställda krav som du kan läsa mer om här.