Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Dagar från dödsfall till begravning
Artikel

Tiden till begravningsdag ökar

​För snart 9 år sedan fick vi en ny lag då vi såg att tiden från det att någon avled till själva begravningen hade ökat under en lång tid, snittiden var då 21,6 dagar. Den nya lagen innebar att det får gå max en månad mellan dödsfall till kremation/gravsättning, tidigare var det två månader. 

När vi nu jämför 8 år efter det att den nya lagstiftningen trätt ikraft kan vi konstatera att den är på 23,7 dagar. Alltså betydligt högre nu efter nya lagstiftningen än före. Direkt efter den nya lagstiftningen 2012 så var snittiden 19,0 dagar. Undersökningen gjordes på 5 390 begravningar som skedde i oktober och november 2020.

Sverige har således fortfarande världens längsta tid mellan dödsfall och begravning trots nya lagstiftningen som säger 1 månad mellan dödsfall till kremering/gravsättning.
 

- I år har det varit ett speciellt år och många har väntat längre än normalt för att få en begravningsceremoni som de önskat. Vi trodde nog att siffran skulle bli lite högre än var den faktiskt blev under de här omständigheterna, säger Ulf Lernéus förbundsdirektör för Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. Något som kan förklara att det ändå inte ökade mer är att begravningsbyråerna har erbjudit direktsändning av begravningsceremonin och det har hjälpt många familjer att ändå kunna erbjuda släktingar och vänner att delta.

- Om man tittar bakom siffrorna och försöker hitta en förklaring till ökningstakten så handlar det mycket om tillgänglighet. Det är svårt att få en begravningsceremoni just den dag och tid man önskar därför skjuter man ofta fram begravningen.