Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Tiden mellan dödsfall och begravning
Artikel

Tiden ökar igen mellan dödsfall och begravning

För snart tio år sedan fick vi en ny lagstiftning då vi såg att tiden mellan dödsfall och begravning ökade hela tiden. Den nya lagen som kom 1 maj 2012 innebar att det får gå en månad mellan dödsfall till kremation/gravsättning. Dessförinnan var det två månader. När den nya lagen kom var snittiden 21,6 dagar. När vi nu jämför nio år efter det att den nya lagstiftningen trätt i kraft kan vi konstatera att den är på 24,4 dagar. Alltså betydligt högre nu efter nya lagstiftningen än före. Direkt efter den nya lagstiftningen 2012 så var snittiden 19 dagar.
Undersökningen gjordes på 5 534 begravningar som skedde i oktober och november 2021.Sverige har således fortfarande världens längsta tid mellan dödsfall och begravning trots nya lagstiftningen som säger en månad mellan dödsfall till kremering/gravsättning.
 

Praktiskt och etiskt

-Det här är naturligtvis inte riktigt bra. Vi vet att vi blir allt fler i landet och det är kritiskt ur flera aspekter att få ner tiden. Ur en praktisk synvinkel så kan det bli mer trångt på våra bårhus och när de anhöriga väntar för länge med att kontakta begravningsbyrån ska allt ske väldigt fort, då kan det dessutom bli brist på ceremonilokaler, menar Ulf Lernéus förbundsdirektör för Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. 

-Ur ett etiskt perspektiv så kan man också ifrågasätta om vi ska låta våra avlidna få vänta så länge på gravsättning. Vi kan knappast vara stolta över att vi är det landet i världen där en avliden person får vänta längst på gravsättning. 
-Nu vet vi att pandemin har spelat in. Många har avvaktat med gravsättningen i väntan på att restriktionerna ska lätta. 

Det viktigaste för att få ner tiden är att man tar kontakt med begravningsbyrån så snart man kan. En tumregel kan vara inom 3 dagar. 
Det är också regionala skillnader där Stockholm sticker ut på ett negativt sätt. Där är vi snart uppe i sju dagar innan de anhöriga kontaktar en begravningsbyrå medan snittet i övriga landet är 3,5 dagar.