Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

SBF kräver striktare kontroll av begravningsbyråbranschen.

Granskning
Debatt

I många år har Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer drivit frågan att begravningsbyråbranschen måste få en tillsynsmyndighet som kontrollerar, men utan gehör. Vi har i princip bara väntat på en granskning i media och i juni kom den i SVT Rapport. Men Rapport tog nästan bara upp en sida av de misshagligheter vi ser dagligen, nämligen juridiken och hur dödsbon kan bli försnillade på pengar.

Den andra sidan är minst lika alarmerande om inte värre och det handlar om begravningsbyråer som helt utan grundläggande kunskap omhändertar avlidna på ett oetiskt sätt. Vi får varje vecka larm om rena klanterier hur man behandlat anhöriga och avlidna. ”Lycksökare” finns det i alla branscher men samhället bör agera när människor i utsatta situationer drabbas.

Vi menar att det relativt enkelt skulle kunna kontrolleras genom att de som vill starta en begravningsbyrå uppfyller tre grundkrav:

- Krav på grundläggande branschutbildning

- Att man inte är eller har varit på ekonomiskt obestånd

- Krav på utbildning och ansvarsförsäkring vid arbete med dödsfallsjuridik

Med SVTs granskning hoppas vi att debatten om nödvändigheten av att kontrollera begravningsbranschen håller i sig och till slut leder till att inte ”vem som helst” utan utbildning kan öppna begravningsbyrå och förvalta dödsbon.

"Det är en väldigt speciell situation att vem som helst kan kalla sig begravningsentreprenör och boutredare samt driva egen begravningsbyrå utan någon formell utbildning eller kontroll och via fullmakter kan få full tillgång till dödsboets bankkonton", menar Ulf Lernéus, förbundsdirektör för Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.