Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Miljöstipendium instiftat av SBF

Kista av svampmycel
Nyhet

Vid 100- års jubiléet för Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer i maj 2022 instiftades ett SBF:s Miljöstipendium.

Stipendiet är till för att utveckla lösningar för begravningsverksamheten som är mindre miljöbelastande eller förbättra miljöaspekten i redan befintliga lösningar.

Det är få anhöriga som orkar tänka på miljöaspekten när man står mitt uppe i sorgen. Därför får vi väldigt få synpunkter när det gäller miljöaspekten i och runt begravningen.
Av den anledningen är det viktigt att vi driver det här själva inom SBF. Vi gör redan mycket internt i vår organisation. Vi följer ett ledningssystem där såväl miljö, kvalitet som arbetsmiljö arbetas igenom. Med miljöstipendiet vill vi rikta blickarna utåt och få hjälp av både enskilda personer och företag att starta projekt som kan bidra till en bättre hållbarhet i hela begravningsverksamheten.

Det kan handla om nya begängelseformer vid sidan av de två befintliga kremering och jordbegravning. Eller produkter och tjänster som belastar miljön mindre i begravningsverksamheten. Vi begränsar oss inte till det som begravningsbyråerna erbjuder utan detta rör hela begravningsverksamheten från det att ett dödsfall sker med omhändertagande i vården, till huvudmannen Svenska kyrkans bårhus och krematorier och naturligtvis begravningsbyråernas verksamheter.

Bilden visar en innovation från Nederländerna där företaget Loop of Life utvecklat en kista av svampmycel. Den fanns att se på SBF:s jubileumskongress i maj. 

 Mer om SBF:s Miljöstipendium, ansökan och stadgar