Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Kyrkans begravningsbyrå snedvrider konkurrensen

Ulf Lernéus och Magnus Berglund
Artikel

Svensk Näringsliv tar upp frågan om snedvriden konkurrens både för begravningsbyråerna och stenhuggerierna när Svenska kyrkan driver begravningsbyråer. Svenska kyrkan finansierar sin verksamhet med pengar från kyrko- och begravningsavgift, men det är bara en del av problemet.

-Det finns en stor risk att Svenska kyrkan blandar ihop sina roller som huvudman för begravningsverksamheten och själavårdare samtidigt som de ska vara begravningsentreprenörer, menar Ulf Lernéus.

-Allt fler kyrkogårdsförvaltningar säljer tjänster i konkurrens med stenhuggerier, menar Magnus Berglund på Petterssons stenhuggeri i Trollhättan. Det blir jäv när en kyrkogårdsarbetare först kontrollerar stenens säkerhet, åtgärdar den och sedan skickar faktura.

Läs hela artikeln ur Tidningen Näringslivet här