Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Kyrkans begravningsbyrå är olämplig verksamhet för Svenska kyrkan

Artikel

Det är direkt olämpligt att kyrkan driver begravningsbyråer när de samtidigt har statens uppdrag att vara huvudman för samhällsfunktionen begravning. I november 2022 kan kyrkomötet fatta beslut om att tillåta kyrkliga begravningsbyråer.

”Risk för sammanblandning”

Det finns en stor risk att man blandar ihop sin myndighetsutövning med sin kommersiella verksamhet som en begravningsbyrå är, menar Hans Ringshamre ordförande i Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer och begravningsentreprenör i Söderhamn.

”Oetiskt av Svenska kyrkan”

Det är direkt oetiskt av Svenska kyrkan att börja konkurrera med lokala företag menar Magnus Johansson begravningsentreprenör i Varberg. Jag har svårt att förstå att Svenska kyrkan gör det här vägvalet. För mig är det en helt annan sak att kyrkan driver vårdboenden kommersiellt där alla vet att det finns ett stort behov. Kyrkans begravningsbyrå blir en direkt konkurrent till små begravningsbyråer och det kan leda till utslagning på mindre orter med försämrad service som följd.

”Huvudmannaskap och trovärdighet kan ifrågasättas”

Vi begravningsbyråer är ju beroende av Svenska kyrkan för att överhuvudtaget ordna en begravning, menar Catharina Lindell begravningsentreprenör i Kävlinge. De är ansvariga för krematorier, kyrkogårdar och lokaler för både kyrkliga och borgerliga ceremonier. Nu planerar de även börja bedriva näringsverksamhet och ikläda sig en tredje hatt. Det gör att samhället kan börja ifrågasätta både kyrkans roll som myndighetsutövare och dess diakonala trovärdighet som själavårdare. Risken för jäv är uppenbar. Relationen mellan byråer och kyrkan som både myndighetsutövare och konkurrent, kommer dessutom att bli mycket osund och helt oacceptabel.

”Kyrkans begravningsbyrå tveksam sidoverksamhet”

Om man har fått statens uppdrag att driva en verksamhet så är det väl ytterst tveksamt att starta en sidoverksamhet som ska tjäna pengar på den. Det är ju samma sak som om polisen skulle starta ett vaktbolag eller brandkåren sälja brandförsäkringar, menar Daniel Hultner styrelseledamot i SBF och begravningsentreprenör i Hässleholm.

”Kyrkoherden blir också VD” 

Om kyrkomötet fattar beslut om att tillåta kyrkliga begravningsbyråer kan kyrkoherden få minst tre olika roller. Ansvarig för huvudmannaskapet för begravningsverksamheten för alla medborgare, själasörjare i trossamfundet Svenska kyrkan och näringsidkare tillika vd för begravningsbyrå. Det blir inte lätt att balansera mellan dessa roller, menar Ulf Lernéus förbundsdirektör för Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

”Olämpligt att Svenska kyrkan driver begravningsbyråer”

Livsåskådningsorganisationen Humanisterna anser det olämpligt att Svenska kyrkan driver begravningsbyråer.
-Svenska kyrkans särställning gör att folk redan idag har svårt att hålla isär verksamheter som ska vara ekonomiskt åtskilda. Det finns en risk för sammanblandning, säger förbundssekreterare Ulf Gustafsson.

Bakgrund

År 2000 förändrades rollerna mellan kyrkan och staten. En politisk kompromiss hade dessförinnan medgivit att Svenska kyrkan fick behålla huvudmannaskapet för begravningsverksamheten.
Efter relationsförändringen förlorade Svenska kyrkan medlemmar i allt snabbare takt. Församlingar sökte vägar för att kompensera intäktsbortfallet. Några startade företag som man även kunde motivera med främst diakonala skäl. Ett par församlingar drog i gång koncerner med välfärdsverksamheter inklusive begravningsbyrå, ett sätt att följa medlemmen hela vägen från vaggan till graven. Andra nöjde sig med att starta begravningsbyrå. Någon tog över en bensinmack.

För att bringa ordning lät kyrkostyrelsen genomföra en utredning 2009 och föreslog sedan kyrkomötet att skriva in i kyrkoordningen att en församling ”får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift”.
År 2010 valde dåvarande kyrkostyrelse att av omsorg om huvudmannaskapet för begravningsverksamheten avstå från att föreslå att kyrkliga begravningsbyråer skulle tillåtas.
Under de senaste 17 åren har ändå ett tiotal församlingsdrivna begravningsbyråer uppträtt på marknaden. Under nästan lika lång tid har det varit oförenligt med kyrkans egna regler i kyrkoordningen. I november 2022 kan Svenska kyrkan göra en hel omsvängning och tillåta Svenska kyrkans församlingar att driva begravningsbyrå.

Magasinet Memento har intervjuat kyrkostyrelsens ledamöter i frågan om Kyrkans begravningsbyrå.

Läs mer här