Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Inför kontroll av begravningsbyråer!

Ulf Lernéus
Pressmeddelande

Inför kontroll av begravningsbyråer!

Med Corona pandemin har det blivit synligt vilken samhällsresurs som begravningsbyråerna är i en situation då vi får många döda. Men samtidigt har också bristerna i omhändertagandet av avlidna blivit tydliga i storstäderna. Dessa märks hos ”fristående” aktörer inom begravningsbyråverksamheten som verkar utan kontroll och riktlinjer. Det handlar t. ex. om att inte använda föreskriven smittskyddsutrustning, vilka fordon som används vid transporter, uppträdande på bårhus etc.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer har länge velat att riksdag och regering ska skärpa kraven och utöva kontroll över begravningsbyråverksamheten, en nödvändighet som vi ser det för att säkerställa både ansvar och kvalitet, menar Ulf Lernéus vid Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

-Idag kan vem som helst öppna en begravningsbyrå, utan någon som helst krav t.ex på utbildning. Det finns ingen kontroll förutom frivillig som t.ex. att ansöka om att bli auktoriserad begravningsbyrå.

Vi har ett samhällsansvar som bl.a. beskrivs i en nationell beredskapsplan där SBF och Fonus samverkar för att snabbt kunna agera i kriser. Den kom till efter Tsunamikatastrofen. Redan då var det tydligt att begravningsbyråer bör underställa sig mer kontroll och samordning. Nu har vi fått vår andra extraordinära händelse där begravningsbyråernas transportorganisation och omhändertagande av Covid-19 ställer tuffa krav på oss. Vår bedömning är att vi inom SBF har klarat det bra, men det beror på att vi har en god dialog med regioner, myndigheter och Svenska kyrkan och är duktiga på att få ut den informationen till våra medlemmar.

-Men det blir fel då vi inom SBF bär vårt ansvar och så dyker det helt okontrollerade begravningsentreprenörer som inte ens har skyddsutrustning vid hämtningar av avlidna på äldreboenden. Dessa ”okontrollerade” aktörer smutsar ner ryktet för hela vår bransch.

-Vår absoluta mening är att riksdag och regering bör ha en dialog med branschens aktörer om vilka grundläggande krav på kompetens och utbildning som ska gälla för att kalla sig för registrerad/certifierad ”begravningsbyrå” eller ”begravningsentreprenör” och hur vår bransch kan bli kontrollerad på dessa punkter, menar Ulf Lernéus.