Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Artikel

Högsta dödssiffran på 150 år

Covid-19 har redan haft tydliga effekter på Sveriges befolkning. Pandemin har medfört en stor överdödlighet på nästan 10 procent under första halvåret i år och på äldreboenden 30%.

Antalet dödsfall i Sverige är det största på 150 år, men dock inte i procent som hänger ihop ned antalet invånare. Under första halvåret 2020 dog 51 405 personer i Sverige. Det är högsta dödssiffran sedan motsvarande period 1869 då 55 431 personer dog under ett år av missväxt och svält.  Sveriges befolkning var då cirka fyra miljoner jämfört med runt tio miljoner i dag.

Antalet döda i början av 2020 var något lägre än motsvarande tid 2019, men det ändrades när corona-pandemin nådde Sverige i februari. Det var en kraftig ökning i antalet dödsfall från slutet av mars. Den nådde en topp i mitten av april. Sedan gick antalet döda ned, men ännu i slutet av juni hade Sverige en mindre överdödlighet.

SBF samarbetar med myndigheter och regioner då begravningsbyråerna är en del av den nationella beredskapsplanen vid större händelser och katastrofer.