Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Borgerliga begravningar fortsätter öka

Pressmeddelande

Borgerliga begravningar fortsätter öka

Borgerliga begravningar utan och med religiösa inslag fortsätter att öka. Det handlar framförallt om att familjer upplever många gånger större frihet att möjliggöra sina önskemål med en borgerlig begravning.

Men det finns också ett mörkertal som handlar om att kunskapen om alternativet borgerlig begravning är lågt. Vi tror att fler skulle välja en begravning om de själva hade varit på en sådan eller på annat sätt fått inspirationen, säger Ulf Lernéus förbundsdirektör för Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

De auktoriserade begravningsbyråerna genomförde förra året 6.000 borgerliga begravningar och från att ha varit ett storstadsfenomen för sex-sju år sedan så är det nu ganska jämt fördelat över landet med några få undantag. Göteborgsregionen är den som sticker ut med högst ökningstakt under 2019. Många begravningsbyråer inom SBF har också utbildat sig till borgerliga begravningsförrättare.

I framtiden väntar fler borgerliga begravningar
-Vi ser en stadig ökningstakt men det kan komma något av en ”ketchupeffekt” längre fram då många under det senaste decenniet gått ur Svenska kyrkan. Det är ofta unga och medelålders som tagit det beslutet, därför tror vi att fler kommer välja begravning utan religiösa inslag i framtiden, säger Ulf Lernéus.