Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Pressmeddelande

300 personer kan närvara vid begravning

Från den 15 juli kan 300 personer närvara vid en begravning inne i en kyrka, kapell eller annan ceremonilokal sittandes på anvisade platser. Vid utomhusbegravningar gäller 600 personer som maxantal. Men det gäller inte för minnesstunder, de anses fortfarande som en privat angelägenhet där begränsningen är 50 deltagare.

De nya restriktionerna gäller med följande förutsättningar:

Alla begravningar såväl religiösa som borgerliga omfattas.
300 personer ska sitta på anvisade platser i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal
Lokalen kan sätta begränsningar och därför kan maxantalet bli lägre.
För begravningar utomhus är maxantalet 600 personer.
Avståndsregeln 1 meter gäller fortfarande
Lokala beslut kan upphäva de nya restriktionerna beroende på smittspridningen.
För minnesstunder gäller 50 personer. Är minnesstunden på en restaurang så gäller restaurangregler. 


Minnesstunder

Minnesstunder är fortfarande en privat angelägenhet och omfattas inte av de nya restriktionerna. Här är det 50 personer i sällskap om minnesstunden sker i en offentlig lokal. Det är rekommendationen även om minnesstunden sker i hemmet eller utomhus. 
Sker minnesstunden på en restaurang är det samma regler som gäller som för ordinarie restauranggäster.

-Vi har full förståelse för att regeringen anser att minnesstunden är en privat angelägenhet och undantar den från begravningsceremonin. Något annat hade egentligen varit otänkbart, menar Ulf Lernéus. Vi har fortfarande en smittspridning i samhället och minnesstunderna är svårare att kontrollera då det är en privat angelägenhet. Själva ceremonin känner vi oss trygga i att begravningsbyrån är med och övervakar och skapar de bästa förutsättningarna för att förhindra smittspridning.