Hem

Memento är magasinet om livet och döden.

Noomi Nylén och Jens Fjellstedt arbetar med stödgrupper för barn och unga hos Randiga Huset i Stockholm.
Memento #4 - 2022

”Våga bryt tystnaden”

På Randiga Huset i Stockholm och Göteborg byggs broar till framtiden för barn i sorg. Där ges stöd till barn och unga som förlorat en viktig person genom dödsfall, ofta en förälder.

I Stockholm har Randiga Huset sina lokaler på nedre plan i en fastighet vid Gärdet. Efter vattenskador under sommaren och renovering ställer de nu i ordning det sista i samtalsrummen, som är inredda i en neutral färgskala. Stödet erbjuds i olika former och inleds alltid med ett första samtal där de tittar på behoven hos var och en i den familj som drabbats.
– För att hjälpa barnet på bästa sätt är det oftast viktigt att ge stöd också till föräldrar eller andra vuxna som står nära barnet, säger Jens Fjellstedt, ordförande i styrelsen för Randiga Huset.
De vuxna behöver kunskap om barn i sorg, om hur de kan prata med barnet, hur de kan minnas tillsammans. Barn sörjer just randigt, de tar pauser från sorgen och kan verka helt oberörda när de är i leken. Noomi Nylén arbetar heltid som stödperson. Hon har själv erfarenheten att hennes mamma dog när hon var tio år, och hennes pappa när hon var nitton. Under många år var det väldigt ensamt. Sedan fick hon samtalsstöd från Randiga Huset som ung vuxen, och hon hade aldrig trott att hon skulle kunna må så bra som hon sedan gjort. Att våga fråga är ett viktigt budskap, och ännu viktigare är att våga lyssna. Ofta gör bristande kunskap kring sorg att vuxna blir rädda.
– Barn hör sådant man inte säger. De känner av och då pratar de inte. Som vuxen har man ett jättestort ansvar att orka bära barnen, de ska inte behöva bära sig själva, säger Noomi Nylén.

Ofta vill vuxna skydda barnen genom att undanhålla information, men då är risken att barnet gör sig egna föreställningar och de kan vara ännu värre än verkligheten.
Personer som förlorat en eller båda föräldrar genom dödsfall när de själva var barn är en riskgrupp för egen förtida död, social utsatthet och psykisk ohälsa som självskadebeteende, ångest och suicid. Så förutom att barn och unga har rätt till stöd för att må bra här och nu finns goda skäl att arbeta för att förebygga senare ohälsa.

För att få stöd från Randiga Huset behövs ingen remiss och stödet är kostnadsfritt, men med de små resurser huset har finns inte möjlighet att möta det enorma behov som finns i samhället. Barn kommer via Barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan, sjukvården och socialtjänsten eftersom instanserna inte tycker att de klarar av sorg. Många barn får inte alls det stöd de skulle behöva efter en nära anhörigs bortgång, menar Jens Fjellstedt och Noomi Nylén. I stället kan sorgen ta sig uttryck i form av ändrade beteenden eller koncentrationssvårigheter långt senare, och missförstås då ofta av lärare eller andra vuxna.

På Randiga husets hemsida finns flera filmer där Noomi, Hilda, Filip och flera andra berättar om sina erfarenheter av förluster och sorg.
Förutom stödsamtal för enskilda och grupper samt mötesplatser erbjuder Randiga Huset utbildning och fortbildning till bland annat skolor och socialtjänst i kommunerna och till regionerna. De medverkar även på SBF:s kurser Barn och barns begravningar.
– Viktigast är medmänsklighet, och att vara snäll. Att skaffa sig kunskap hjälper mot rädslan. Som vuxen, lärare, granne, förälder kan ingen komma undan ett ansvar. Många barn far illa och det är viktigt att någon vuxen vågar bryta tystheten som ofta blir, säger Noomi Nylén.

Text & Bild

Elin Engström