Hem

Memento är magasinet om livet och döden.

Ann-Katrin Bosbach leder arbetet med en ny psalmbok, där tiotusentals förslag kommit in från allmänheten.
Memento #1 - 2023

Nya psalmer ska ge hopp

Över tiotusen bidrag har skickats in när Svenska kyrkan tagit hjälp av allmänheten för att få förslag till nya psalmer.
– Viktigt när det gäller psalmer vid begravning är att de ska inge ett hopp och tröst till de efterlevande, säger Ann-Katrin Bosbach, präst och projektledare för psalmboksarbetet.

Lalehs En stund på jorden och Thomas Stenströms Ser du månen där ikväll är exempel på redan kända låtar som föreslagits.
– De tangerar något i oss och kan säga något om det outtalade, något existentiellt, något om Gud eller om hoppet att vi ses igen, säger Ann-Katrin Bosbach.
I uppdraget från kyrkomötet ingår att ta fram fler psalmer som kan användas i kyrkliga handlingar, såsom vigslar och begravningar.

En psalm ska kunna sjungas i grupp och innehålla svenskkyrklig teologi. Guldkorn som har funnits länge är till exempel Blott en dag, Härlig är jorden, Tryggare kan ingen vara.
– De har ett språk och ett tilltal som är tidlöst, och som kan hjälpa människor till svar i existentiella frågor säger Ann-Katrin Bosbach.
I andra fall finns bibelreferenser som kan verka ålderdomliga. Det har även tillkommit en ny bibelöversättning, Bibel 2000, efter att den senaste psalmboken kom 1986. Därför behövs en komplettering med nya psalmer.
Det behövs ett språk som fungerar idag och fler bilder av hur Gud gestaltas, som kan ge hopp om att det finns en trygg gud, något som är större än oss själva och som kan hjälpa oss i tider av oro, som krig eller ökande psykisk ohälsa.

De tusentals förslag som har kommit till Svenska kyrkan ska nu anonymiseras och gås igenom av arbetsgrupper. Någon revidering av psalmboken är ännu inte påbörjad, vill Ann-Katrin Bosbach framhålla. Först ska frågor om bland annat ekonomi och upphovsrätt utredas.
Hennes egen favorit bland psalmer vid begravningar är 217, Gud, för dig är allting klart:
– Den handlar om sökande och tvivel, om det oförklarliga som döden också är. Jag kan inte förklara allt för en annan människa men jag har en tro på att det finns en gud som ger oss svar.
Elin Engström