Hem

Memento är magasinet om livet och döden.

Bårhuset i Sävsjö blir kvar.
Memento #2 - 2021

Kommun räddar sitt bårhus

När region Jönköping centraliserar bårhusen får dödsbon i Gislaved betala dyrt för transporter till Värnamo. I Sävsjö nyinvesterar kommunen.

När region Jönköping beslutade att centralisera bårhusverksamheten, blev det en stark opinion i Sävsjö mot att det lokala bårhuset skulle läggas ner. Beslutet innebar att avlidna skulle transporteras till bårhuset i Eksjö.

– Vi skulle få köra varje avliden 16 mil extra, när vi har vårdboenden som ligger 50 meter från bårhuset. Det blir två vändor fram och tillbaka när vi också ska kistlägga, säger Per Malmqvist på Begravningstjänst Sävsjö.

Kostnaden på flera tusen kronor skulle belastat dödsboet eller kommunen. Utöver begravningsbyråerna reagerade pensionärsorganisationer och även Naturskyddsföreningen.

– Det fanns starka önskemål och ett uppdrag från våra kommuninnevånarna till oss politiker att driva frågan hårt att få ha kvar bårhuset, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson, KD.

Att låta Sävsjö kommun, som redan ägde bårhuset, ­också ta driftsansvaret var dock ingen självklarhet för region Jönköping, det krävdes en ordentlig överläggning. Men det blev en bra dialog, konstaterar Stefan Gustafsson.

– Regionen har sett att vi vill anstränga oss. Vi ska uppgradera till modern teknik,

det blir fräscha fina lokaler och en bra arbetsmiljö.

Per Malmqvist reagerade på att den utredning som låg till grund för regionens beslut svartmålade bårhuset och verksamheten där.

– Jag försökte nyansera bilden. Visst, bårhuset var gammalt och omodernt men det utmålades som fullt av mögel och som en dålig arbetsmiljö. Jag har varit här i 27 år och det har aldrig varit någon från regionen som frågat mig om min arbetsmiljö. Landstinget hade inga problem med arbetsmiljön innan de sålde fastigheten för några år sedan till kommunen.

Sävsjö kommun renoverar nu bårhuset för drygt en miljon och beräknar driftskostnaden till 100 000 om året.

– Vi finansierar bårhuset fullt ut från första juli och vi kommer inte ta ut någon avgift, vi ser det som en service till våra invånare och vi känner oss nöjda, säger Stefan Gustafsson.

Även i Gislaveds kommun finns en opinion mot att det är bårhuset i Värnamo som gäller för kommunens invånare. Kommunalrådet Carina Johansson (C) hänvisar till att bårhusen är regionens ansvar.

– Beroende på var man bor i kommunen blir det olika långa transporter. Regionen har konstaterat att vi inte behöver ha något bårhus i vår kommun.

Du har sagt tidigare att transportkostnaden, runt 4000 kronor för dödsboet är försumbar?

– Det kan upplevas olika, en del tycker att den är hög, en del tycker att det är en kostnad man får ta.

Ulf Lernéus, förbundsdirektör för Sveriges auktoriserade begravningsbyråer tycker att beslutet att lägga ner lokala bårhus är olyckligt.

– Det kommer att bli fler och fler dödsfall, att då passa på att dra ner på utrymmena är i otakt med tiden.

Text: Anna Fredriksson
Bild: Per Malmqvist