Hem

Memento är magasinet om livet och döden.

Allt fler vill sprida aska över vatten
Memento #3 - 2020

Havet som minnesplats

Alla världens vatten hänger samman. Med den föreställningen går det att tänka att askan efter döda som spridits över vatten i någon mån befinner sig överallt. Att de på så sätt blir nåbara över hela jorden.
– Det är tankar som kan bringa tröst till den som saknar någon. Det gör att man kan gå ner till vattnet vid jobbet på lunchen och säga hej till mamma eller pappa, säger etnologforskaren Hanna Jansson.
 
På kyrkogårdarna ser vi mer och mer personliga uttryck, men av helt uppenbara skäl går inte det på havet. I sin studie Att förena sig med större vatten (ett citat ur Mobergs Nybyggarna) undersöker Hanna Jansson hur man gör när vattnet sätter villkoren, hur man skapar gravplatser till sjöss, varför man vill bli spriden och hur de efterlevande hanterar det här. De har berättat hur de åker ut till spridningsplatsen på årsdagar, lägger en blomma och har olika minnesritualer.
De som önskar spridning över vatten har ofta en stark koppling till sjön eller havet, genom yrkesliv, genom att man seglar eller fiskar eller är bosatt vid vattnet.
 
– Det här är platser som betyder väldigt mycket. Många har också aktivt velat välja bort en gravplats på land som ska ligga barnen till last, man vill undvika stress och press.
Hanna Jansson tycker det är spännande att de anhöriga bestämmer själva hur spridningsceremonin ska gå till.
– Många har känt sig osäkra, någon packade en kaffekorg och kom på; oj vi ska väl ha blommor.
Man lägger ner blommor i vattnet, sjunger en sång, spelar musik eller läser en dikt. Askan sprids från båten och sedan fikar man tillsammans.
Sedan årsskiftet gäller samma avstånd från land för spridning av aska över hela landet, minst 300 meter. Sjöräddningens båtar ställer upp i mån av tid. Det finns också kommersiella aktörer och byråer som hjälper till med båt för den som inte har egen.
I Sverige är det inte tillåtet att använda en sjösättningsurna som löses upp i vattnet och sänka den. I lagen står att askan, efter tillåtelse av länsstyrelsen får spridas och här har man valt en bokstavlig tolkning. Sprida är inte samma sak som sänka.
 
– Askan får inte grävas ner utanför etablerade begravningsplatser och under de minuter urnan sjunker ses den som nedgrävd. Det är en väldigt rigid hållning, konstaterar Hanna Jansson.
En del av dem hon pratat med har ovetande om detta, sänkt ner urnan.
– Många handlar i god tro. Men det finns ett rättsfall från 2018 där en kvinna inte tilläts använda en sjösättningsurna för att sprida askan efter sin mor från ett rederis fartyg, på en viss plats.
Att folk inte följt reglerna till punkt och pricka överraskade Hanna Jansson som undersöker krockarna mellan anhörigas önskemål och den strikta lagtexten. 
 

Text & Bild

 
ANNA FREDRIKSSON
SHUTTERSTOCK