Etiska rådet

 

Begravningsbranschens etiska råd är bildat av Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer (SBF). Begravningsbranschens etiska råd har till uppgift att reflektera över etiska frågor i anslutning till död och begravning. Rådet stöder begravningsbyråernas och deras samarbetspartners dagliga yrkesutövning genom att utveckla och tolka vad god branschsed är.
Begravningsbranschens etiska råd fungerar som samtalspartner med myndigheter och organisationer i begravningsfrågor. Rådet belyser därvid branschens etiska standard och hur den ständigt utvecklas och kan föra en kvalificerad och seriös dialog med dem som är berörda av branschen. 
 
Det etiska rådets rekommendationer syftar till att öka den etiska medvetenheten inom begravningsbranschen. En högre grad av etisk medvetenhet påverkar i sin tur det anseende som branschen är beroende av för sin verksamhet.
Rådet består av 3-5 personer och har till sitt förfogande en sakkunnig sekreterare från branschen. Rådet utses av SBF:s styrelse och skall bestå av ledamöter med yrkes- eller kunskapsinriktning som är lämplig för verksamheten.