Hem begravningar.se
Garantin för rätt hjälp

Konsumenttelefon. 020-210 210 | E-post. info@begravningar.se

Råd Från Begravningsbyrån, Begravningen - ett minne för livet

Detta är en skrift som vänder sig till dig som är i färd med att ordna en begravning. Vår ambition med skriften är att visa på olika alternativ som står till buds när det gäller de praktiska arrangemangen
kring begravningen. Vi vill att den begravning du är med och utformar verkligen blir sådan du vill ha den utifrån de önskemål och den livsstil den avlidne hade.

Du kan hämta broschyren "Råd Från Begravningsbyrån" hos din auktoriserade begravningsbyrå.